Επεκτείνεται με εξαγορές στη Ρουμανία ο όμιλος των γαλακτοβιομηχανιών ‘Ολυμπος και Τυράς, καθώς αποκτήθηκε το 20% ρουμανικής βιομηχανίας γάλακτος, με πρόθεση να ελεγχθεί η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η νέα πρωτοβουλία των αδελφών Σαράντη, στους οποίους ανήκουν η ‘Ολυμπος και η Τυράς, εκδηλώνεται μέσω της δεύτερης εταιρείας και μάλιστα μέσω της πρόσφατα εξαγορασθείσας γαλακτοβιομηχανίας Ροδόπη, η οποία πωλήθηκε από την ΑΤΕ. Η Ροδόπη, που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της Τυράς, απέκτησε έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το 20% της ρουμανικής γαλακτοβιομηχανίας Prodlacta, με έδρα το Brasov, η οποία είναι εισηγμένη και σε μία από τις αγορές του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου. Πρόθεση της Τυράς είναι να αποκτήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο στην Prodlacta, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού της προγράμματος στη Ρουμανία, που θα φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ ως το 2011.

Στις πωλήσεις της ρουμανικής επιχείρησης ποσοστό 45% κατέχουν τα προϊόντα γιαούρτης, 45% το φρέσκο γάλα και 10% τυροκομικά είδη. Η Τυράς είναι παρούσα στη Ρουμανία μέσω δύο τοπικών εταιρικών σχημάτων, που πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο περίπου 10 εκατ. ευρώ.