Τις διαδικασίες για την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης συνεχίζει η Τράπεζα Πειραιώς, με τη σύσταση μίας ακόμα εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση του εργοστασίου της ΕΒΖ στην Ξάνθη. Η εταιρεία, με την επωνυμία Sevthis Μονοπρόσωπη ΑΕ, θα έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 9.444.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα, το ποσό αυτό θα καλυφθεί κατά 3.598.154,89 ευρώ σε μετρητά και κατά 5.845.845,11 ευρώ με την εισφορά στην εταιρεία ισόποσης δανειακής απαίτησης από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Το βιομηχανικό συγκρότημα της ΕΒΖ στην Ξάνθη, συνολικής επιφάνειας 29.349,93 τ.μ., είναι κατασκευασμένο σε αγροτεμάχιο επιφάνειας άνω των 870.000 τ.μ., ένα από τα οκτώ αγροτεμάχια από τα οποία απαρτίζεται στο σύνολό του ολόκληρο το ακίνητο που περνάει στην κατοχή της Sevthis Μονοπρόσωπη ΑΕ. Βρίσκεται στην περιοχή του Πετροχωρίου Ξάνθης, επί της παλαιάς εθνικής οδού Ξάνθης – Καβάλας, δίπλα στον κόμβο Πετροχωρίου της Εγνατίας Οδού, σε περιοχή όπου κυριαρχεί η αγροτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους εκτιμητές που πραγματοποίησαν αυτοψία στις 18 Φεβρουαρίου, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου δε βρέθηκαν σε λειτουργική κατάσταση, λόγω της μακροχρόνιας παύσης λειτουργίας της μονάδας, ενώ έχει απομακρυνθεί το σύνολο σχεδόν του εξοπλισμού του εργοστασίου, με ευθύνη της εταιρείας, με αποτέλεσμα στη μονάδα να υφίστανται μόνο τα κτίρια. Οι ανεξάρτητοι εκτιμητές προσδιόρισαν την αγοραία αξία του ακινήτου στα 6.553.726,60 ευρώ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μειωτικά τα έξοδα καθαρισμού και διαχείρισης αποβλήτων ύψους άνω των 1,7 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν, με βάση την τεχνο-οικονομική προσφορά της εταιρείας Intergeo από τον Νοέμβριο του 2022 (η οποία πλέον έχει λήξει). Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αυτού αφορά στην αναγκαία αποξήλωση και διαχείριση αμιαντούχων υλικών από το εργοστάσιο. Συμπεριλαμβανομένων και αυτών των εξόδων, η αξία του ακινήτου είχε αρχικά προσδιοριστεί στα 8.272.476,60 ευρώ.

Οκτώ εταιρείες ειδικού σκοπού
Είχε προηγηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο η σύσταση της Sirrus Μονοπρόσωπης ΑΕ από την Τράπεζα Πειραιώς, μίας άλλης εταιρείας ειδικού σκοπού με αντικείμενο την αξιοποίηση του εργοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στις Σέρρες. Η συμφωνία εξυγίανσης της ΕΒΖ περιλαμβάνει τη σύσταση συνολικά οκτώ εταιρειών ειδικού σκοπού (η Sevthis Μονοπρόσωπη ΑΕ είναι η υπ’ αριθμόν 4). Οι πρώτες τέσσερις αφορούν στα εργοστάσια της ΕΒΖ και τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό, οι επόμενες τρεις τα διάφορα άλλα ακίνητα της εταιρείας, και η όγδοη τις μετοχές της ΕΒΖ στις δύο θυγατρικές της εταιρείας στη Σερβία, μαζί με το ενεχυριασμένο μέρισμά τους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter