Το 55% των Ευρωπαίων πολιτών είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων, ενώ κατά τα δύο τρίτα, όπως έδειξε το Ευρωβαρόμετρο, δηλώνουν ότι άλλαξε η καταναλωτική τους συμπεριφορά αφότου πληροφορήθηκαν για κάποιο διατροφικό κίνδυνο. Κατά το 39% του πανελλήνιου δείγματος των πολιτών, που συμμετείχαν στην έρευνα για την ασφαλή διατροφή στην ΕΕ, εκδήλωσαν προσωπικό σχετικό ενδιαφέρον, ποσοστό που βρίσκεται περίπου στο μέσο του εύρους των απαντήσεων από όλη την Ευρώπη.

H σχετική ανακοίνωση έγινε από τον ΕΦΕΤ, ο οποίος παρακολουθεί τα αποτελέσματα των πανευρωπαϊκών μελετών, σχετικά με τις απόψεις των πολιτών της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών έναντι διατροφικών κινδύνων και δόλιων πρακτικών, όπως οι νοθείες. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι ο ΕΦΕΤ αποτελεί «εστιακό σημείο» της EFSA (και ως μέλος του Επιστημονικού της Δικτύου Επικοινωνίας της Επικινδυνότητας), η οποία και δημοσίευσε στις 7 Ιουνίου τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας.

Στην ανακοίνωση του φορέα επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο μοναδικό και συγκεκριμένο θέμα ασφάλειας των τροφίμων, που ευαισθητοποιεί όλους τους πολίτες της ΕΕ ανεξαιρέτως. Υπάρχουν, όμως, τρία θέματα, που εμφανίζονται πιο συχνά στις απαντήσεις των Ευρωπαίων σε περισσότερα από είκοσι κράτη-μέλη. Πρόκειται για τη μη ορθή χρήση των αντιβιοτικών, ορμονών και στεροειδών σε εκτρεφόμενα ζώα (44% των απαντήσεων), για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα (39% αντίστοιχα) και για τα πρόσθετα των τροφίμων (36%). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η έρευνα έδειξε μια μεγαλύτερη ευαισθησία των καταναλωτών αναφορικά με τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα (67% των απαντήσεων), των ασθενειών που εντοπίζονται στα ζώα (52%) και των γενετικά τροποποιημένων συστατικών στα τρόφιμα (42%). Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωβαρόμετρο διαπίστωσε ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης του καταναλωτικού κριτηρίου επιλογής προϊόντος εκ μέρους των Ευρωπαίων, μεταξύ άλλων παραγόντων, όπως η προέλευση ενός τροφίμου, το κόστος, η γεύση του, η περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά (π.χ. βιταμίνες, πρωτεΐνες, ζάχαρη και λιπαρά), καθώς και θέματα ηθικής και πεποιθήσεων, που αναφέρονται στην ευζωία των ζώων, τη θρησκεία και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών.

Οι πηγές πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους
Ως προς τα μέσα ενημέρωσης για τα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων το Ευρωβαρόμετρο στάθμισε ότι κατά το 69% οι Ευρωπαίοι πληροφορούνται σχετικά από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες (πρωτεύον μέσο). Ακολουθεί το διαδίκτυο με ποσοστό 46% (εξαιρουμένων των κοινωνικών δικτύων), οι εφημερίδες και τα περιοδικά με ποσοστό 38% και έπονται η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες με ποσοστό 37%. Οι νεότεροι σε ηλικία καταναλωτές (15-24 ετών) δήλωσαν τα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο πληροφόρησης σε ποσοστό 45%, σε αντίθεση με τους άνω των 55 ετών, που δήλωσαν την παρακολούθησή τους μόλις κατά 10%.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ τριών ευρωπαϊκών χωρών από τις 28 της ΕΕ, όπου κατά πλειονότητα οι πολίτες (60%) θεωρούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους την οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις κατά το 16% οι ερωτώμενοι στη χώρα μας δήλωσαν το ραδιόφωνο ως σχετική πηγή πληροφόρησης. Πάντως, η έρευνα διαπίστωσε ότι κατά το 93% οι Έλληνες εμπιστεύονται την επιστημονική κοινότητα σε ό,τι αφορά τη σχετική ενημέρωσή τους και ότι κατά το 32% θεωρούν το γιατρό ή τον ειδικό επιστήμονα ως σημαίνουσα πηγή πληροφόρησης.