Σε συμφωνία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα αυτών. Ειδικότερα, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, στις Βρυξέλλες, ενώ τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη, εκπροσώπησε στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης. «Κάθε Ευρωπαίος παρήγαγε 190 κιλά απορριμμάτων συσκευασίας το 2021. Και αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί κατά σχεδόν 20% το 2030, αν τα πράγματα παραμείνουν ίδια. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί» σχολίασε μεταξύ άλλων, η Ισπανίδα Teresa Ribera Rodríguez (third vice-president of the government and minister for the ecological transition and the demographic challenge). Η Πρόταση εξετάζει τον πλήρη κύκλο ζωής της συσκευασίας, ενώ θεσπίζει τις απαιτήσεις που διασφαλίζουν ότι η συσκευασία είναι ασφαλής και βιώσιμη, απαιτώντας όλες οι συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες με την ελαχιστοποίηση παρουσίας ανησυχητικών ουσιών. Καθορίζει, επίσης, τις απαιτήσεις επισήμανσης για τη βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών, ενώ σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, η πρόταση αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων συσκευασίας θέτοντας δεσμευτικούς στόχους επαναχρησιμοποίησης, περιορίζοντας ορισμένους τύπους συσκευασιών μιας χρήσης και απαιτώντας από τους οικονομικούς φορείς να ελαχιστοποιήσουν τη χρησιμοποιούμενη συσκευασία.

Οι κύριες αλλαγές
Ειδικότερα, το κείμενο διατηρεί τις περισσότερες από τις απαιτήσεις βιωσιμότητας για όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και τους κύριους στόχους που προτείνει η Επιτροπή. Επιπρόσθετα, ενισχύει τις απαιτήσεις για ουσίες στις συσκευασίες καλώντας την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση έως το 2026 σχετικά με την παρουσία ανησυχητικών ουσιών στις συσκευασίες, προκειμένου να προσδιορίσει εάν επηρεάζουν αρνητικά την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση υλικών ή εάν έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια. Αξιοσημείωτο δε το γεγονός ότι το Συμβούλιο τροποποίησε την πρόταση για τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Ενώ υποστηρίζουν ότι όλες οι συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες, όπως προτείνει η Επιτροπή, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι οι συσκευασίες θα θεωρούνται ανακυκλώσιμες όταν σχεδιάζονται για ανακύκλωση υλικών και όταν τα απορρίμματα συσκευασίας μπορούν να συλλεχθούν χωριστά, να ταξινομηθούν και να ανακυκλωθούν σε κλίμακα (η τελευταία προϋπόθεση θα ισχύει από το 2035).

Το Συμβούλιο συμφώνησε, επίσης, ότι τα φακελάκια τσαγιού και οι κολλώδεις ετικέτες στα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι κομποστοποιήσιμα, εισάγοντας την επιλογή για τα κράτη μέλη να απαιτούν άλλη συσκευασία για να είναι κομποστοποιήσιμη υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι στόχοι μείωσης έως και το 2040
Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η γενική προσέγγιση θέτει τους στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας, με βάση τις ποσότητες του 2018: 5% έως 2030, 10% έως το 2035 και 15% έως το 2040. Αυτοί οι στόχοι θα υπόκεινται σε επανεξέταση από την Επιτροπή οκτώ χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού. Το Συμβούλιο εισήγαγε τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα πρόληψης των απορριμμάτων συσκευασίας που υπερβαίνουν τους προαναφερθέντες ελάχιστους στόχους.

Το Συμβούλιο διατήρησε τα κριτήρια της Επιτροπής για τον ορισμό της επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας, εισάγοντας έναν ελάχιστο αριθμό «ταξιδιών» στη χρήση της. Διαφορετικοί στόχοι ισχύουν για πακέτα τροφίμων, αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εκτός κρασιού), συσκευασίες μεταφοράς (εκτός από εύκαμπτες συσκευασίες που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα). Οι συσκευασίες από χαρτόνι εξαιρούνται επίσης από αυτές τις απαιτήσεις. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, έως το 2029, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον 90% ετησίως πλαστικών φιαλών μίας χρήσης και μεταλλικά δοχεία ποτών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται να δημιουργήσουν συστήματα επιστροφής καταθέσεων (DRS) για αυτές τις μορφές συσκευασίας.

Περιορισμοί σε ορισμένες μορφές συσκευασίας
Οι νέοι κανόνες εισάγουν περιορισμούς σε ορισμένες μορφές συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης για φρούτα και λαχανικά, για τρόφιμα και ποτά, καρυκεύματα και σάλτσες στο κανάλι HORECA.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter