Οι τάσεις οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το 2015 αύξησε την καθαρή αξία της αγοραστικής δύναμης του μέσου Ευρωπαίου. Ωστόσο, αν και επωφελούμενος, δεν δαπάνησε περισσότερα στις αγορές λιανικής, προτιμώντας τις αγορές των υπηρεσιών, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της GFK για την πορεία των αγορών λιανικής σε 33 χώρες της Ευρώπης. Φέτος η εταιρεία προβλέπει βραδεία ανάπτυξη για το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το 2015 διαπιστώθηκε οικονομική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας, πράγμα που είχε ανάκλαση στη μέση καθαρή αξία της αγοραστικής δύναμης του μέσου Ευρωπαίου, η οποία αυξήθηκε κατά 3,7% στη γηραιά ήπειρο συγκριτικά με το 2014. Σύμφωνα με τους αναλυτές της GfK, η σχετική εξέλιξη στην αγοραστική δύναμη αναλογεί κατά μέσο όρο ανά πολίτη της ΕΕ σε διαθέσιμο ποσό 15.948 ευρώ για κατανάλωση, ενοίκιο, αποταμίευση και ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο της σύνταξης. Για φέτος η GfK προβλέπει επιβραδυνόμενη ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων 1,1% (με βάση τις ονομαστικές αξίες του ευρώ) στις 28 εθνικές αγορές της ΕΕ, αναμένοντας ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στη Ρουμανία (προβλεπόμενη άνοδος 7,2%) και συνέχιση της προόδου στις χώρες της Βαλτικής (προβλεπόμενη άνοδος 3,8% -4,9%), οι οποίες σταδιακά προσεγγίζουν τις τάσεις των ώριμων αγορών. Επίσης, αναμένει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης στις αγορές λιανικής της Σουηδίας (προβλεπόμενος ρυθμός 4,8%) και της Ισπανίας (3,7% αντίστοιχα).

Αναφορικά με τις δαπάνες των Ευρωπαίων στη λιανική αγορά το 2015 ως ποσοστό επί της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης, σύμφωνα με τη GfK, ενώ οι καταναλωτές επωφελήθηκαν από το χαμηλό κόστος της ενέργειας (τιμές καυσίμων) και το θετικό οικονομικό κλίμα, πράγμα που ανακλάται στην αύξηση του ιδιωτικού πλούτου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι κύριοι αποδέκτες αυτού του πλούτου ήταν τομείς πέραν του λιανεμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, συμπεραίνει η εταιρεία τη συνέχιση της πτωτικής πορείας των ιδιωτικών δαπανών για αγορές λιανικής και το 2015. Η μέση ποσόστωσή τους για όλες τις χώρες προσδιορίζεται στο 30,4% και εκτιμάται ότι οι καταναλωτές, ενώ είχαν περισσότερα χρήματα για αγορές, τα διέθεσαν κατά κύριο λόγο σε υπηρεσίες, όπως σε ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής.

Αντιπληθωριστικές τάσεις
Σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι αναλυτές της GfK τονίζουν ότι οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν σταθερές το 2015, πράγμα σπάνιο τόσο για τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο όσο και για τους καταναλωτές. Τον Φεβρουάριο φέτος η Commission είχε προβλέψει μια μέση αύξηση των τιμών λιανικής την τρέχουσα χρονιά της τάξης του 0,5%, ωθούμενη ανοδικά από την πολιτική παροχής φθηνού χρήματος της ΕΚΤ και την παρεπόμενη οικονομική ανάκαμψη. Οι προσδοκίες, όμως, για τον πληθωρισμό επηρεάστηκαν αρνητικά από τις χαμηλές τιμές των πρώτων υλών. Στην πραγματικότητα, τάσεις αποπληθωρισμού εμφανίστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήδη το 2015. Για φέτος η Commission προβλέπει μείωση των τιμών λιανικής μόνο στη Σλοβενία (-0,3%), τη Ρουμανία (-0,2%), τη Λιθουανία (-0,1%) και τη Βουλγαρία (-0,1%).

Κατά κεφαλήν απόδοση του χώρου πωλήσεων
Η επιφάνεια των αιθουσών λιανικών πωλήσεων στην ΕΕ-28 το 2015 είχε μέση αύξηση 0,3%. Με τη κατά κεφαλήν επιφάνεια πωλήσεων να ανέρχεται στα 1,17τμ κατά την GfK, η επιφάνεια πωλήσεων συνολικά στις αγορές της ΕΕ των 28 χωρών παρέμεινε στάσιμη σε σύγκριση με το 2014. Αυτό αποδίδεται εκτός των άλλων στην ελαφρά αύξηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Παρά τη δύσκολη κατάσταση στον κλάδο της λιανικής, σύμφωνα με την εταιρεία, η Πορτογαλία αύξησε τη μέση κατά κεφαλήν επιφάνεια πωλήσεων σε 0,98τμ. Σε αντίθεση με κορεσμένες αγορές, όπως της Αυστρίας (1,74τμ), της Ολλανδίας (1,62τμ) και της Ελβετίας (1,49τμ), αγορές όπως της Τσέχικης Δημοκρατίας (1,03τμ), της Πολωνίας (0,93τμ) και της Τουρκίας (0,66τμ) εξακολουθούν να προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα ε ό,τι αφορά την αγορά ακινήτων για σχετικές χρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα των πωλήσεων ανά τετραγωνικό, το 2015 είχε μέση αύξηση στην ΕΕ των 28 κατά 2,7%, σε επίπεδο μόλις κάτω των 4.200 ευρώ ανά τμ χώρου πώλησης, πράγμα που αποτελεί θετική είδηση για το παραδοσιακό λιανεμπόριο, το οποίο κατάφερε να εμφανίσει κέρδη για δύο συνεχόμενες χρονιές, έπειτα από μειωμένες επιδόσεις αρκετών ετών. Οι μελετητές σημειώνουν ότι η δυναμική των online πωλήσεων επιβραδύνθηκε στις πιο ώριμες αγορές, ενώ τα φυσικά καταστήματα σταδιακά προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, μη κερδοφόρα καταστήματα ανέστειλαν τη λειτουργία τους ως αποτέλεσμα εν μέρει της online δραστηριότητας των λιανεμπόρων και των διαθέσιμων πολυκαναλικών (omnichannel) επιλογών. Οι υψηλότερες τιμές παραγωγικότητας των πωλήσεων ανά τμ παραδοσιακά διαπιστώνονται στη Βόρεια Ευρώπη, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο, ενώ οι χαμηλότερες στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη πλην, όμως, εξελίσσονται κι εδώ συνεχώς ανοδικά.

«Συνολικά το 2015 ήταν μια καλή χρονιά για τους ευρωπαίους καταναλωτές», σημειώνει ο Dr. Gerold Doplbauer, επικεφαλής της σχετικής έρευνας της GfK, προσθέτοντας: «Η οικονομία της ΕΕ αυξήθηκε σε ονομαστική αξία κατά 4,7%, ενώ η ανεργία μειώθηκε στις περισσότερες χώρες. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά, καθώς το χαμηλό επιτόκιο έκανε την παραδοσιακή αποταμίευση λιγότερο ελκυστική, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να επιλέξουν τη δαπάνη των χρημάτων τους, με αποτέλεσμα θετικό για την αγορά της λιανικής. Υπάρχουν, όμως, σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους περιοχών της Ευρώπης. Παράλληλα με τις θετικές εξελίξεις, η πολιτική και η οικονομική αβεβαιότητα σε ορισμένες από αυτές είναι εμφανής. Απομένει να δούμε κατά πόσο η διάθεση για επενδύσεις εκ μέρους των ευρωπαϊκών εταιρειών, αλλά και για δαπάνες εκ μέρους των καταναλωτών, θα επηρεαστούν από την ευρωπαϊκή κρίση του προσφυγικού, την απειλή της τρομοκρατίας και την οικονομική αδυναμία των αναδυόμενων οικονομιών.»