Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέφερε ποσοστώσεις δασμών στις εισαγωγές αυγών και ζάχαρης από την Ουκρανία, ενεργοποιώντας τον «μοχλό έκτακτης ανάγκης», αφού οι εισαγωγές ξεπέρασαν τα επιτρεπόμενα όρια των 23.188,96 και 262.652,68 μετρικών τόνων αντίστοιχα, σύμφωνα με πηγές του Food Ingredient.

Ο μηχανισμός προστασίας, που τέθηκε σε ισχύ φέτος, στοχεύει στην προστασία των ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων της ΕΕ. Η Ουκρανία έχει σημαντική παραγωγή αυγών και πουλερικών, με τα γεωργικά προϊόντα να αποτελούν το 41% των εξαγωγών της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα αναθεωρημένα αυτόνομα εμπορικά μέτρα, ισχύοντα από τις 6 Ιουνίου 2024, περιλαμβάνουν αυτόματη ενεργοποίηση του μοχλού έκτακτης ανάγκης αν οι εισαγωγές υπερβούν τον μέσο όρο των ετήσιων εισαγωγών του 2021-2023.

Το 2023, οι εισαγωγές της ΕΕ από την Ουκρανία ανήλθαν σε 24,4 δισ. δολάρια. Τα πιο πρόσφατα μέτρα, εισήγαγαν μοχλό έκτακτης ανάγκης για επτά γεωργικά προϊόντα, μεταξύ αυτών αυγά, ζάχαρη και μέλι. Η απόφαση της Επιτροπής έχει επικριθεί από την Επιτροπή Ευρωπαίων Χρηστών Ζάχαρης (Committee of European Sugar Users), που εκπροσωπεί περισσότερες από 15.000 εταιρείες.

Η CIUS τονίζει ότι η αδασμολόγητη ζάχαρη από την Ουκρανία ήταν απαραίτητη για την κάλυψη του ελλείμματος ζάχαρης στην ΕΕ και ζητά την αποκατάσταση του ελεύθερου εμπορίου με την Ουκρανία το συντομότερο δυνατό. Η αναστολή των εισαγωγών ζάχαρης από την Ουκρανία θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους, με μόνο 109.438 μετρικούς τόνους να επιτρέπονται για το Α’ εξάμηνο του επόμενου έτους, σημαντικά μειωμένοι από τους 400.000 μετρικούς τόνους του 2022-2023.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter