Ο Κανονισμός της ΕΕ 1169/2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τροποποιεί σε πολλά σημεία την ισχύουσα νομοθεσία για τη σήμανση των τροφίμων, ενώ οι περισσότερες οδηγίες θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον Δεκέμβριο 2014 και η αναγραφή συγκεκριμένων πληροφοριών, που ονομάζονται «υποχρεωτικές ενδείξεις» στις ετικέτες των προσυσκευασμένων τροφίμων, θα είναι απαραίτητη.

Ο συγκεκριμένος Κανονισμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταστήσει περισσότερο κατανοητές για τον καταναλωτή τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του προϊόντος πληροφορίες, δίνοντάς του την δυνατότητα ορθών επιλογών, με σκοπό πάντα την προστασία της υγείας του. Μία σημαντική πτυχή του Κανονισμού αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι brand owners θα διαχειρίζονται τις παραλλαγές προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται παράλληλα στην αγορά. Τα Πρότυπα, οι Υπηρεσίες και οι Λύσεις που προσφέρει ο GS1 μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Κανονισμού σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των σωστών πληροφοριών των προϊόντων και τις διατάξεις σχετικά με την «πώληση εξ αποστάσεως».

Υποχρεωτικές ενδείξεις
Οι πληροφορίες που από τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στις ετικέτες των προσυσκευασμένων τροφίμων είναι οι εξής:

 • H ονομασία του τροφίμου
 • Kατάλογος με τα συστατικά του
 • Oποιοδήποτε συστατικό ή επεξεργασία, ικανό να προκαλέσει αλλεργίες ή δυσανεξίες, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου και εξακολουθεί να εμπεριέχεται στο τελικό προϊόν, ακόμα και σε μορφή διαφορετική από την αρχική
 • H ποσότητα συγκεκριμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών
 • H καθαρή ποσότητα του τροφίμου
 • H ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση έως»
 • Tυχόν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή / και συνθήκες χρήσης
 • Tο όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων, κάτω από την επωνυμία της οποίας διατίθεται το προϊόν στην αγορά (ή το όνομα του εισαγωγέα, αν η επιχείρηση τροφίμων λειτουργεί εκτός της ΕΕ)
 • H χώρα ή ο τόπος προέλευσης, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26
 • Oι οδηγίες χρήσης, σε περιπτώσεις όπου θα ήταν δύσκολο να γίνει κατάλληλη χρήση του τροφίμου χωρίς αυτές
 • Ο πραγματικός βαθμός οινοπνεύματος κατ’ όγκο, για τα ποτά που περιέχουν οινόπνευμα περισσότερο από 1,2% κατ’ όγκο
 • Δήλωση διατροφικής αξίας

Τα αλλεργιογόνα, που περιέχονται σε τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα αλλά πωλούνται είτε στο λιανεμπόριο είτε από σημεία εστίασης, θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στον καταναλωτή, όπως ορίζεται παραπάνω.

Πώληση εξ αποστάσεως
Το άρθρο 14 του Κανονισμού ορίζει ότι όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα διατίθενται προς πώληση κυρίως μέσω διαδικτύου, όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις, εκτός από την «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση έως», θα πρέπει να είναι διαθέσιμες:

 • Πριν την αγορά, στο υποστηρικτικό υλικό της εξ αποστάσεως πώλησης
 • Κατά τη στιγμή της παράδοσης

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους λιανέμπορους εκ των προτέρων, έτσι ώστε να μπορέσουν να σχεδιαστούν κατάλληλα οι αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Πρότυπα GS1, GTINs και διαχείριση παραλλαγών
Για την προετοιμασία / συλλογή των παραγγελιών μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούνται τα πρότυπα GS1 και οι Διεθνείς Κωδικοί Μονάδων Εμπορίας (GTINs). Κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια αλλαγή στις υποχρεωτικές ενδείξεις ενός προϊόντος, έχει προταθεί η απόδοση ενός νέου GTIN. Ωστόσο, οι κανόνες απόδοσης GTIN έχουν διαμορφωθεί από την αγορά βάσει των ορθών πρακτικών της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εμπειρία δείχνει ότι η προσπάθεια διαχείρισης μιας παραλλαγής προϊόντος ως νέο προϊόν επιφέρει εξάντληση αποθεμάτων, κενά στη διακίνηση, και διαγραφή του από τους ισχύοντες καταλόγους, με αποτέλεσμα χαμένες πωλήσεις.

Το αδιάθετο απόθεμα και τα λάθη αναπλήρωσης των αποθεμάτων οδηγούν σε ζημιές, ενώ η διαχείριση των αλλαγών των προϊόντων επιφέρει επιπλέον κόστος. Προβλήματα που προκαλούνται στην τροφοδοσία της αγοράς όταν μια μικρή παραλλαγή προϊόντος εκλαμβάνεται ως νέο προϊόν, δυσκολεύουν τους λιανέμπορους να ανταποκριθούν στην καταναλωτική ζήτηση και να εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητά του. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές που κάνουν αγορές μέσω διαδικτύου διαπιστώνουν ότι υπηρεσίες που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικές και που διευκολύνουν τις αγορές τους, όπως η εμφάνιση των «πρόσφατων αγορών» και των «αγαπημένων», συχνά δεν θα λειτουργούν για τα υποκατεστημένα προϊόντα, με αποτέλεσμα αυτό να τους επηρεάζει δυσμενώς.

Για τους παραπάνω λόγους, η γενική τάση του τομέα τροφίμων / λιανεμπορίου, είναι οι κανόνες απόδοσης GTIN να συνεχίσουν να τηρούνται, έτσι ώστε να μην αποδίδονται νέοι GTIN σε δευτερεύουσες παραλλαγές, εκτός και αν το «μπέρδεμα» των παραλλαγών κατά το μεταβατικό στάδιο θα μπορούσε να επιφέρει κινδύνους στην υγεία των καταναλωτών ή να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις καταναλωτικές τους αποφάσεις. Σε περίπτωση που για ένα προϊόν απαιτείται η αλλαγή των υποχρεωτικών ενδείξεων που αναγράφονται στην ετικέτα του, θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο στην εφοδιαστική αλυσίδα θα συνυπάρχουν η παλιά και η νέα έκδοση / παραλλαγή του προϊόντος.

Κατά την περίοδο αυτή, ο λιανέμπορος δεν θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει αν η έκδοση του προϊόντος που παραγγέλθηκε μέσω μιας ιστοσελίδας θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή και στον τόπο προετοιμασίας / συλλογής της παραγγελίας. Έλεγχοι στην παραγωγική διαδικασία ή / και χειροκίνητες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις αναντιστοιχιών μεταξύ των παραλλαγμένων προϊόντων που παραγγέλθηκαν και αυτών που παραδόθηκαν. Oι κατασκευαστές τροφίμων θα πρέπει να παρέχουν τις μέγιστες δυνατές πληροφορίες, ώστε να βοηθήσουν στη διαχείριση κατά το μεταβατικό στάδιο. Ιδανικά, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα εφαρμόσουν τον Κανονισμό με τέτοιο τρόπο ώστε σε περιπτώσεις όπου οι παραλλαγές προϊόντων δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους καταναλωτές ή στις αγοραστικές τους αποφάσεις, να είναι ανεκτή μια απόκλιση από την αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 14.

Οι λιανέμποροι που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου θα μπορούσαν να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους μια ενημέρωση προς τους καταναλωτές, ότι οι μικρές αλλαγές που γίνονται πολλές φορές σε τρόφιμα είναι ο λόγος για τον οποίο κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου μπορεί να μην είναι δυνατό να παραδοθεί η ακριβής παραλλαγή του προϊόντος που παραγγέλθηκε. Ο GS1 εξετάζει την περίπτωση που μελλοντικά θα είναι δυνατή η διάκριση των παραλλαγμένων προϊόντων με τη χρήση ενός συμπληρωματικού κωδικού στον GTIN, που θα «ταυτοποιεί» κάθε συγκεκριμένη παραλλαγή.

Ο GTIN μαζί με τον κωδικό παραλλαγής θα εμφανίζονται σε ένα barcode, που θα χρησιμοποιείται για την προετοιμασία / επιλογή των παραγγελιών, οι οποίες γίνονται μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε είτε θα επιλέγεται και θα αποστέλλεται η παραλλαγή που παραγγέλθηκε ή, αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η παραλλαγή που θα παραδίδεται θα μπορεί να παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο. Ωστόσο ο νέος αυτός τρόπος λειτουργίας δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί άμεσα, δεδομένου ότι η διαχείριση του νέου κωδικού απαιτεί αλλαγές / αναβαθμίσεις στα μηχανογραφικά συστήματα και τον εξοπλισμό τόσο των κατασκευαστών / προμηθευτών όσο και των λιανεμπόρων.

Γνωστοποίηση πληροφοριών μεταξύ εμπορικών εταίρων
Η επικοινωνία και γνωστοποίηση των δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη διατροφική αλυσίδα θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να υπάρχουν στα τρόφιμα βάσει του Κανονισμού, μπορούν να γνωστοποιούνται με τη χρήση τυποποιημένων GS1 δεδομένων, καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες μεταξύ τους πληροφορίες.

Επιπλέον, εκτός των τυποποιημένων δεδομένων, ο GS1 παρέχει μια σειρά τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού από όλους τους εμπλεκόμενους στη διατροφική αλυσίδα για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών, όπως μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Συγχρονισμού Δεδομένων (GDSN), μέσω μιας GS1 Πηγής Δεδομένων (Trusted Source of Data), ή μέσω EDI (EANCOM® – Μήνυμα Τιμοκαταλόγου PRICAT, που περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία / ενδείξεις, όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011).

* Η κα Μιράντα Γιακουμάκη είναι Σύμβουλος Διοίκησης, GS1 Association Greece