Η προσφορά της ΕΒΓΑ προς τις τράπεζες υπερκαλύφθηκε, γεγονός που οφείλεται, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας, “στην εμπιστοσύνη που έδειξαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω της εδραιωμένης θέσης της στην αγορά, των ισχυρών μαρκών της αλλά και της αποτελεσματικής διαχείρισης των τελευταίων ετών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τις προοπτικές της εταιρείας στο επιχειρησιακό τοπίο”.

Η εκταμίευση πραγματοποιήθηκε την 16η Μαρτίου και το ποσόν θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ενεργειών εταιρικής ανάπτυξης, τόσο στους υπάρχοντες κλάδους όσο και σε νέες δραστηριότητες, καθώς και για την αναδιοργάνωση του συνολικού υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. ΄Ετσι, η εταιρεία αποκτά την ευελιξία να προχωρήσει στην απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών της πλάνων.