Η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) παγκοσμίως εξακολουθεί να ενισχύεται, έπειτα από έναν υψηλό αριθμό τέτοιων συμφωνιών το πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τη 16η έκδοση του Global Capital Confidence Barometer (CCB) της ΕΥ.

Με βάση έρευνα που διεξήχθη σε περισσότερα από 2.300 στελέχη σε 43 χώρες, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι ακόμη και στις παρούσες ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, κατά το 56% οι επιχειρήσεις θα επιδιώξουν ενεργά συμφωνίες τον επόμενο χρόνο, ποσοστό αυξημένο κατά 6% σε σχέση με πέρυσι.

Αισιόδοξοι εμφανίζονται περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, καθώς το ποσοστό όσων βλέπουν βελτίωση εκτινάχθηκε στο 53% από 6% τον περασμένο Οκτώβριο και 8% τον Απρίλιο του 2016. Ιδιαίτερα θετικές εμφανίζονται ειδικότερα οι εκτιμήσεις για τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα της οικονομίας (47%), καθώς και τη διαθεσιμότητα πιστώσεων (40%). Παράλληλα, έχει αυξηθεί στο 43% από 21% τον Οκτώβριο και 8% τον Απρίλιο του 2016 το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η τοπική αγορά Σ&Ε βελτιώνεται.

Ειδικότερα, κατά 60% έναντι 35% τον Οκτώβριο του 2016 υποστηρίζουν ότι βελτιώνεται η ποιότητα των ευκαιριών εξαγορών. Βάσει των προαναφερομένων, για πρώτη φορά από το 2015 εμφανίζεται αυξημένο το ποσοστό των συμμετεχόντων που εκτιμούν πως οι επιχειρήσεις τους θα επιδιώξουν ενεργά Σ&Ε το επόμενο δωδεκάμηνο, φθάνοντας το 30% από 26% τον Οκτώβριο πέρυσι, υστερώντας, ωστόσο, ακόμη σημαντικά σε σχέση με το παγκόσμιο δείγμα (56%).

Κινητήρια δύναμη των σχεδίων Σ&Ε κατά τους ερευνητές είναι η ανάγκη για ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 32% οι συμμετέχοντες ανέφεραν ως βασικό κίνητρο για τις Σ&Ε την απόκτηση τεχνολογίας ή νέων παραγωγικών δυνατοτήτων και το 29% την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Οι αγορές καινοτομίας αποτελούν τον πυρήνα των σχετικών συμφωνιών το 2017 κατά την έρευνα.