Η Eurochartiki ολοκλήρωσε και εγκαινίασε το έργο ανέγερσης 15.000τμ νέων εγκαταστάσεων σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, δύο γραμμών παραγωγής χαρτοπετσέτας, μιας παραγωγής ρολών υγείας και κουζίνας και ακόμα μιας γραμμής παραγωγής και εμφιάλωσης υγρών πιάτων στη μονάδα της στον Ασπρόπυργο, επενδυτικού ύψους 17 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός δυναμικού πλάνου ανάπτυξης στην επόμενη πενταετία.