Ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της τελευταίας επένδυσης της βιομηχανίας ζυμαρικών Eurimac, το επενδυτικό σχέδιο της οποίας είχε ενταχθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο. Η συγκεκριμένη επένδυση, η οποία καλύφθηκε κατά 100% με ίδια κεφάλαια της εταιρείας, αφορούσε επέκταση της καθετοποιημένης βιομηχανίας παραγωγής ζυμαρικών με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας για την παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και άλλων αλευρωδών προϊόντων.

Με την παραπάνω επένδυση, η συνολική δυναμικότητα της βιομηχανικής μονάδας της Eurimac ανήλθε σε 10.000 κιλά ζυμαρικών ανά ώρα και 300.000 κιλά σιμιγδαλιού ανά ημέρα. Αντίστοιχα, η συνολική ισχύς ανήλθε σε 4.831 kW, εκ της οποίας τα 489,97 kW αφορούν τα νέα μηχανήματα της επένδυσης (ποσοστό αύξησης δυναμικότητας ισχύος 11,28%). Η κατ’ 100% συμμετοχή της Eurimac ΑΕ στην επένδυση προήλθε από ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών. Στο μεταξύ, το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται σε συνολικό ποσό €1.065.520,08 και αφορά φορολογική απαλλαγή, σε ποσοστό 35% επί του οριστικού συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

Άλλωστε, με τη σχετική απόφαση του αναπληρωτή προϊστάμενου γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για τον τομέα Μακεδονίας και Θράκης, οριστικοποιήθηκε το κόστος της υπό παραγωγική λειτουργία ήδη από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 επένδυσης σε €3.044.343,10, ως συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter