Τα προϊόντα Ευτοπία στήριξαν το συνέδριο Plant Based Conference 2021 της Boussias, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές επιβάλλουν την υιοθέτηση των νέων τάσεων στους κλάδους της διατροφής, της τεχνολογίας, της υγείας και της βιωσιμότητας. Η Εuricom Ηellas, με εικοσαετή εμπειρία στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ρυζιού, συμβάλλει στην υγιεινή διατροφή με ποιοτικά και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα, με νέες ανακυκλώσιμες συσκευασίες.