'Ετοιμο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης να καταθέσει στη Βουλή τη δεύτερη νομοθετική πρότασή του για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο στην εξυπηρέτηση κάθε ενδιαφερόμενου υποψήφιου επιχειρηματία θα διαδραματίζουν τα κατά τόπους Επιμελητήρια, τα οποία θα υποδέχονται τις αιτήσεις ίδρυσης νέων εταιρειών. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι κάθε ενδιαφερόμενος να ιδρύσει εταιρεία θα υποχρεούται να καταθέσει στα Επιμελητήρια, πέραν της αίτησης, το καταστατικό της υπό ίδρυση εταιρείας, προκειμένου στη συνέχεια τα Επιμελητήρια να κινούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων παραστατικών και δικαιολογητικών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι κάθε ενδιαφερόμενος να ιδρύσει εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στα Επιμελητήρια, πέραν της αίτησης, το καταστατικό της υπό ίδρυση εταιρείας, προκειμένου στη συνέχεια τα Επιμελητήρια να κινoύν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων παραστατικών και δικαιολογητικών.

Ανοικτό μένει το θέμα που αφορά στη βεβαίωση την οποία εκδίδει η Εφορία για κάθε νέο επιτηδευματία. Πηγές του greekretail αναφέρουν ότι στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης συζητούν ήδη με κορυφαίους παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το κατά πόσο τη βεβαίωση αυτή θα μπορούσαν να αποστέλλουν οι Εφορίες απευθείας στα Επιμελητήρια, χωρίς τη διαμεσολάβηση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Πέραν αυτής της εκκρεμότητας, δεν υπάρχει άλλο ζήτημα που να απασχολεί το υπουργείο Ανάπτυξης, οπότε όλα δείχνουν ότι πιθανότατα πριν από τις εορτές η νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Το Επιμελητήριο ως one stop shop

Κορυφαίο στέλεχος του ΥΠΑΝ, αναφερόμενο στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των ΑΕ και ΕΠΕ, δήλωσε ότι κεντρικός της άξονας είναι οι πολίτες να προσέρχονται στα Επιμελητήρια απλώς και μόνον για να ζητούν να κινηθεί η σχετική διαδικασία, οπότε στη συνέχεια τα Επιμελητήρια, λειτουργώντας ως one stop shop, θα έρχονται σε επαφή με όλους τους συναρμόδιους φορείς, (υπουργεία, ταμεία, εφορίες, νομαρχίες, δήμους κά) και με ηλεκτρονικά μέσα θα συγκεντρώνουν, θα επεξεργάζονται, θα ελέγχουν και εν τέλει θα δίνουν την έγκριση για την ίδρυση της εκάστοτε εταιρείας.

Με το νομοσχέδιο θα επιδιωχθεί, επίσης, η δραστική μείωση του κόστους ίδρυσης των εταιρειών, καθώς και η κατάργηση μιας σειράς παραστατικών, όπως η θεώρηση του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και τα αντίστοιχα τέλη, η θεώρηση του καταστατικού στο Ταμείο Προνοίας και επίσης τα αντίστοιχα τέλη, η καταχώριση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο και η καταβολή του γραμματίου προείσπραξης στον Δικηγορικό Σύλλογο.

Σημειώνεται ότι με το προωθούμενο νομοσχέδιο θα αναμορφωθούν ο Ν. 3190/55 περί ΕΠΕ και ο Ν. 2190/20 (όπως ισχύει) περί ΑΕ.