Στο τελευταίο στάδιο των διεργασιών για την υποδοχή του ευρώ βρίσκεται το οργανωμένο λιανεμπόριο, που εδώ και 18 μήνες μετρά αντίστροφα, ώστε την 1η Ιανουαρίου του 2002 να συναλλαχθεί χωρίς προβλήματα με τους καταναλωτές κάνοντας χρήση του ενιαίου νομίσματος.

Στο τελευταίο στάδιο των διεργασιών για την υποδοχή του ευρώ βρίσκεται το οργανωμένο λιανεμπόριο, που εδώ και 18 μήνες μετρά αντίστροφα, ώστε την 1η Ιανουαρίου του 2002 να συναλλαχθεί χωρίς προβλήματα με τους καταναλωτές κάνοντας χρήση του ενιαίου νομίσματος.

Περίπου δύο μήνες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την εφαρμογή του ευρώ, το “σ.σ.” διαπιστώνει ότι το σύνολο των αλυσίδων έχει υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες, που μεταξύ άλλων προβλέπουν εκπαίδευση του προσωπικού, αναβάθμιση των ταμιακών μηχανών, προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων στα νέα δεδομένα, τροποποιήσεις στα λογισμικά, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, διπλή αναγραφή των τιμών σε δραχμές και ευρώ κ.ά.

Το μόνο που μένει πλέον ως εκκρεμότητα είναι οι εικονικές συναλλαγές του προσωπικού με το ενιαίο νόμισμα στη φυσική του μορφή, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το Νοέμβριο, οπότε στη συνέχεια λιανεμπόριο και καταναλωτές θα έλθουν αντιμέτωποι με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς.

Τέσσερα βασικά ζητήματα

Τότε η προσοχή των στελεχών του κλάδου θα επικεντρωθεί σε τέσσερα βασικά ζητήματα:

  • Στις καθυστερήσεις που θα δημιουργηθούν τις πρώτες κυρίως ημέρες εφαρμογής του ευρώ στα ταμεία των σούπερ μάρκετ.
  • Στα ταμιακά λάθη που σίγουρα θα καταγραφούν, λόγω της πίεσης που θα δεχθούν οι ταμίες από τις νέες συναλλακτικές συνθήκες.
  • Στη δυσαρέσκεια που θα εκδηλωθεί από τους καταναλωτές, οι οποίοι θα πρέπει να υπολογίζουν τις τιμές και στα δύο νομίσματα.
  • Στις περιορισμένες αγορές στις οποίες θα προβούν οι καταναλωτές τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του ενιαίου νομίσματος, λόγω της ανασφάλειας που θα αισθάνονται.

Λύσεις ή έστω πρακτικές περιορισμού των αρνητικών επιδράσεων από την εφαρμογή του ευρώ αναζητούν ήδη οι διοικήσεις των αλυσίδων, στο μεταξύ όμως μεριμνούν για την προσαρμογή των ίδιων των εταιρειών στα νέα δεδομένα. Ειδικότερα ανά αλυσίδα οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί έχουν ως εξής:

CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λειτουργώντας στο πλαίσιο ενός ισχυρού πολυεθνικού ομίλου, η Carrefour – Μαρινόπουλος, αν και νέα εταιρεία στην εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου, προετοιμάσθηκε χωρίς προβλήματα για να υποδεχθεί το νέο νόμισμα. Η τεχνογνωσία που έλαβε από τη μητρική της εταιρεία τη βοήθησε σε μεγάλο βαθμό ώστε από την 1η Ιανουαρίου του 2002 να είναι έτοιμη να συναλλαχθεί με το πελατειακό της κοινό σε ευρώ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύκλος των παρεμβάσεων στα λογισμικά και μηχανογραφικά συστήματα της εταιρείας έχει ολοκληρωθεί και το διάστημα αυτό πραγματοποιούνται οι τελευταίες πιλοτικές εφαρμογές των προγραμμάτων, για την έκδοση των ισολογισμών και των λογιστικών καταστάσεων σε ευρώ. Η εκπαίδευση του προσωπικού της αλυσίδας έχει ολοκληρωθεί και αυτή εδώ και μήνες, ενώ το Νοέμβριο πραγματοποιούνται οι πρώτες εικονικές συναλλαγές με φυσικό νόμισμα, ώστε οι υπάλληλοι να εξοικειωθούν πλήρως με αυτό. Όσο για το συνολικό κόστος προσαρμογής της αλυσίδας στο ενιαίο νόμισμα, σύμφωνα με στελέχη της, δεν έχουν γίνει ακόμη οι τελικοί υπολογισμοί, καθότι οι δαπάνες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του νέου έτους.

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η αλυσίδα είναι έτοιμη να δεχθεί το ενιαίο νόμισμα χωρίς προβλήματα, δηλώνουν στο “σ.σ.” στελέχη της, που προσθέτουν ότι οι βασικές πρωτοβουλίες προσαρμογής των καταστημάτων στο περιβάλλον του ευρώ έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το συνολικό κόστος υλοποίησης όλων των ενεργειών ανήλθε στο ποσό των 40 εκατ. δρχ. και όπως τονίζεται, το διάστημα αυτό στα νέα δεδομένα προσαρμόζεται και η πρόσφατα αποκτηθείσα αλυσίδα Πανεμπορική, της οποίας οι σχετικές διαδικασίες καθυστέρησαν λόγω της εξαγοράς.

METRO: Στη δημιουργία ενός ευρω-καταστήματος προχώρησε η Metro για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των υπαλλήλων της. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εκπαιδευτικό κέντρο που λειτουργεί στη Μεταμόρφωση, όπου το προσωπικό της εταιρείας (σούπερ μάρκετ και cash & carry) πραγματοποιεί συναλλαγές σε ευρώ σε προσομοίωση πραγματικού περιβάλλοντος. Επίσης, η Metro αποφάσισε να διατηρήσει τη διπλή αναγραφή των τιμών πρώτα σε ευρώ και μετά σε δραχμές έως και τον Ιούνιο του 2002, ώστε να γίνουν ευκολότερες οι συναλλαγές των καταναλωτών στο ενιαίο νόμισμα το πρώτο διάστημα της εφαρμογής του. Τέλος, η αλυσίδα έχει σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα ανεφοδιασμού των καταστημάτων της με ευρώ, προκειμένου στο πρώτο δίμηνο του 2002 οι πελάτες της εταιρείας να πληρώνουν και να παίρνουν τα ρέστα τους στο νόμισμα που επιθυμούν εφόσον αυτό βέβαια είναι εφικτό. Όσο για το κόστος προσαρμογής της εταιρείας στο ενιαίο νόμισμα υπολογίζεται στα 20 εκατ. δρχ. για την αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων, στα 8 εκατ. δρχ. και σε 3.500 εργατώρες για την εκπαίδευση του προσωπικού, στα 5 εκατ. δρχ. για τις χρηματαποστολές του ευρώ και στα 2 εκατ. δρχ. για διάφορα άλλα έξοδα.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Στη συγκρότηση ειδικής ομάδας στελεχών προχώρησε η Σκλαβενίτης, στην οποία ανέθεσε την ευθύνη του καθορισμού και της υλοποίησης των απαιτούμενων πρωτοβουλιών για την προσαρμογή της αλυσίδας στο ενιαίο νόμισμα. Όπως δηλώνεται επίσημα από την εταιρεία, στη φάση αυτή η προετοιμασία της αλυσίδας να υποδεχθεί το ευρώ εξελίσσεται ομαλά, αφού ολοκληρώθηκαν ήδη όλες οι βασικές ενέργειες.

ΠΕΝΤΕ: Στην προσαρμογή των ταμιακών μηχανών στα νέα δεδομένα που επιβάλλει το ευρώ και στην εκπαίδευση του προσωπικού ρίχνει το βάρος της η Πέντε, ώστε την 1η Ιανουαρίου να είναι σε θέση να λειτουργήσει στο περιβάλλον του ενιαίου νομίσματος χωρίς προβλήματα. Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει τις αλλαγές που απαιτούνται για τα μηχανογραφικά της συστήματα, καθώς και για το λογισμικό της, ενώ το συνολικό κόστος για όλα τα ανωτέρω υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει σε αξία τα 50 εκατ. δρχ.

DIA: Περί τα 300 εκατ. δρχ. κόστισαν στη Dia οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την προσαρμογή της στο περιβάλλον του ενιαίου νομίσματος. Ο κύριος όγκος των χρημάτων διατέθηκε για την προμήθεια του νέου εξοπλισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη μετατροπή των μηχανογραφικών συστημάτων και την ασφαλή εκτέλεση των χρηματαποστολών με τα ευρώ, η οποία πραγματοποιείται τις ημέρες αυτές. Η προετοιμασία της αλυσίδας για την εφαρμογή του ενιαίου νομίσματος άρχισε εδώ και ενάμιση χρόνο, όμως το διάστημα αυτό οι διαδικασίες εντατικοποιούνται με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού. Τέλος σημειώνεται ότι η Dia, στην προσπάθειά της να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που επιβάλλει στην αγορά το ευρώ, είχε σημαντική υποστήριξη σε τεχνογνωσία από την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου οι τοπικές αλυσίδες του ομίλου προέβησαν ήδη σε ανάλογες ενέργειες.

ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ: Στη φάση των εικονικών συναλλαγών με ευρωνομίσματα έχει περάσει η Γαληνός Λαουτάρης. Έχοντας ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την προσαρμογή της στο ενιαίο νόμισμα, η αλυσίδα περνάει πλέον στο τελευταίο στάδιο της προσαρμογής της. Όπως αναφέρει ο πρόεδρός της κ. Γαληνός Λαουτάρης, το μεγαλύτερο κόστος της εταιρείας από τη διαδικασία αυτή εντοπίζεται στην επιβάρυνση που υφίσταται, λόγω της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της.