Πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου το ετήσιο συνέδριο του ΕΣΒΕΠ, με τίτλο «Οι καταναλωτές απαιτούν, οι μάρκες απαντούν», παρουσία του κ. Ν. Παπαθανάση, υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος τόνισε την εύνοια της κυβέρνησης για την αναπτυξιακή και εξωστρεφή προσπάθεια των βιομηχανικών μαρκών.

Υπογραμμίζοντας τον ρόλο των επώνυμων προϊόντων ως συντελεστών, ταυτόχρονα, της οικονομικής προόδου και της κοινωνικής υπευθυνότητας, ο κ. Ν. Καραγεωργίου, πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ, επισήμανε τη μεγέθυνση της αποστολής τους στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακό περιβάλλον, όπου ήδη η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, αλλάζοντας ριζικά τη ζωή των ανθρώπων, διαμορφώνει πρωτόγνωρες κοινωνικές τάσεις και συμπεριφορές.

Στο συνέδριο μίλησαν σχετικά με τη συμβολή των επώνυμων προϊόντων οι κ.κ. Γ. Σπηλιόπουλος (αντιπρόεδρος Αν. Ευρώπης της Barilla) στην επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων, Ερ. Γεωργουλάκη (Greece Country Leader της P&G) στη βιώσιμη ανάπτυξη, Ρ. Παπακαμμένου (γεν. διευθύντρια της Colgate-Palmolive) στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, Σ. Δήμογλη (Business Unit Marketing Manager Ελλάδας-Κύπρου της Coca- Cola 3E) στην εταιρική κοινωνική πολιτική, Δ. Σερίφης (Country Category Business Team Leader Foods South East Europe της Unilever) στην περιφερειακή ανάπτυξη, Β. Σταύρου (Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος) στη μείωση σπατάλης των ειδών διατροφής, Λ. Γιαννούχος (γεν. διευθυντής της ΕΤΕΜ) στην προστιθέμενη αξία των κεφαλαιουχικών αγαθών, Φ. Μακαντάση (Research Analyst της διαΝΕΟσις) στην ανάπτυξη των εξαγωγών, Θ. Μαύρος (επικεφαλής τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας και λειτουργιών της EY) στο μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και Μ. Θεοδώρου (Regional Retail Director for West & Southern Europe & Managing Director Greece της GFK) στη διαμόρφωση των ανθρώπινων αξιών.