Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της γενικής συνέλευσης του ΕΣΒΕΠ, οι μάρκες παίζουν καθοριστικό ρόλο ως εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ μπορεί να γίνουν το όχημα για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

 Επίσης, σε μια εποχή όπου στην οικονομία και την κατανάλωση το ψηφιακό περιβάλλον κερδίζει σταθερά έδαφος, το e-Branding γίνεται σοβαρός συντελεστής δημιουργίας αξιών. «Υπό αυτή την έννοια, η ελληνική οικονομία δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τη σημερινή οξύτατη κρίση χρέους, αλλά πρέπει να απαντήσει και στην πρόκληση προσαρμογής σε μια νέα εποχή. Ζωτικός, στο πλαίσιο αυτό, προβάλλει ο ρόλος του ΕΣΒΕΠ που τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον μοναδικό στην Ελλάδα φορέα στήριξης και προαγωγής της επώνυμης ζήτησης εντός και εκτός της χώρας», όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου ο πρόεδρός του, κ. Νίκος Καραγεωργίου. Στην ομιλία του ο ερευνητής-αναλυτής της Nielsen κ. Αλέξανδρος Φλώρος υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι είναι εμφανής η είσοδος της ελληνικής οικονομίας σε φάση αποπληθωρισμού, πράγμα εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς εντείνει την ανεργία και δημιουργεί επενδυτική άπνοια, μειώνοντας το ΑΕΠ.