Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, τα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης έχουν φανεί, η τάση αναμένεται ότι θα συνεχιστεί, αλλά δεν είναι αυτονόητο πως θα είναι ανθεκτική.

Η βιώσιμη ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας σε ό,τι αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα συναρτάται με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, την ενίσχυση των εσωτερικών επενδύσεων και της εγχώριας παραγωγής, την προώθηση της καινοτομίας, την επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, τη μεγέθυνση του εμπορίου με μείωση του εμπορικού ελλείμματος, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και της ρευστότητας και την αύξηση εισοδημάτων και μισθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης το 2017 η παγκόσμια ανάπτυξη άγγιξε το 3,5%, το παγκόσμιο εμπόριο ανέκτησε τη δυναμική του, μεγεθυμένο κατά 4%, με ρυθμό υψηλότερο του προσδοκώμενου, ενώ η ελληνική οικονομία χαρακτηρίστηκε από μακροοικονομική σταθερότητα, αλλά και υστέρηση στη μεγέθυνσή της, με θετικές, ωστόσο, προβλέψεις για το ΑΕΠ και την απασχόληση την επόμενη διετία. Η συμμετοχή του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη λιανική καταγράφει αύξηση 2,3%, ενώ στη χονδρική, που συμπιέστηκε περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια της ύφεσης, αυξάνεται κατά 4,1%. Το εμπόριο σε όλη τη διάρκεια της ύφεσης παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας, με μερίδιο 18% στη συνολική απασχόληση και αύξηση των θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του, το 2017 κατά 5,2% (30.000 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης). Στην Έκθεση καταγράφεται βελτίωση στη Γενική Εικόνα του Λιανικού Εμπορίου, μεταξύ των πρώτων εξαμήνων του 2016 και του 2017, με τον Δείκτη του Βαρομέτρου του ΙΝΕΜΥ να ενισχύεται από τις 49,7 στις 50,1 μονάδες. Επίσης, επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις στις ΑΕ & ΕΠΕ του κλάδου και τα μικτά κέρδη τους αυξήθηκαν κατά περίπου 9%, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις καταγράφηκε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών, αφού ο μέσος κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε από τις 130.000 ευρώ το 2016 στις 150.000 ευρώ το 2017.

Όπως τόνισε ο κ. Β. Κορκίδης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ, παρουσιάζοντας την Ετήσια Έκθεση, η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης χωρίς την ενεργή συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Η μυθολογική διάσταση της μεγάλης επιχείρησης κατέρρευσε, αφού πολλές μεγάλες επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν, εξαγοράστηκαν, πουλήθηκαν σε funds και κυρίως μετανάστευσαν». Εκ μέρους των μικρομεσαίων του κλάδου ο κ. Κορκίδης ζήτησε α) τη θέσπιση ενός απλοποιημένου, δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, β) την εφαρμογή του επιχειρηματικού λογαριασμού, με παράλληλη ισχύ του ακατάσχετου ορίου και του «κτισίματός» του, μέσω της καθολικής χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αποδείξεων, για αποπληρωμή υποχρεώσεων της επιχείρησης σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ, μισθοδοσία, τράπεζες, ΔΕΚΟ, προμηθευτές, γ) τη διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία, με έμφαση τα «μικροδάνεια» στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, δ) την άρση των capital controls και τον αποκλεισμό των σεναρίων ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και στ) την προώθηση βελτιωτικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων, και τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές επιχειρήσεων στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ελαστικοποίηση των κριτηρίων ένταξης.