Πολλά από τα μικρά σημεία πώλησης απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών. Απαντώντας στις ερωτήσεις τους για το εργασιακό καθεστώς που διέπει την απασχόλησή τους στην χώρα μας, παραθέτουμε τους ισχύοντες νόμους.