Οι εργασιακές σχέσεις είναι σήμερα αντιμέτωπες με προκλήσεις, που υποχρεώνουν τους ερευνητές να στραφούν στη μελέτη των ανακατατάξεων που συντελούνται στον κόσμο της εργασίας.

Οι συγγραφείς του βιβλίου πραγματεύονται τις τελευταίες εξελίξεις, προσεγγίζοντας θέματα, όπως η διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ο αυξημένης σημασίας ρόλος των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, ο αναπροσανατολισμός της απασχόλησης από τη μεταποίηση στις υπηρεσίες και το νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ.

Την ύλη συμπληρώνουν δύο κεφάλαια προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα για τον ρόλο του κράτους, τα συνδικάτα και τη συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων.

Ακόμα, εξετάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και τη σχέση απασχόλησης, η φύση της εργασίας, ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων, ζητήματα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, το θέμα των διαπραγματεύσεων και οι ατομικές εργασιακές σχέσεις.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά παιδαγωγικό εισαγωγικό εγχειρίδιο, που διακρίνεται για την απλότητα και την επιστημονική του εγκυρότητα. Με δομή ξεκάθαρη, βοηθά τον αναγνώστη να προχωρά σταδιακά από τα πιο απλά θέματα στα σύνθετα, εστιάζοντας στις βασικές αρχές των εργασιακών σχέσεων. Οι ερωτήσεις και οι περιλήψεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση των εξεταζόμενων ζητημάτων.

Όσον αφορά στους συγγραφείς του βιβλίου, ο Mike Leat είναι πρόεδρος του Τμήματος Σπουδών Ανθρώπινων Πόρων του Operations Management and Business Strategy Subject Group. Έχει διατελέσει σύμβουλος εργασιακών σχέσεων στη βρετανική Υπηρεσία Συμφιλίωσης και Διαιτησίας. Ο Γιάννης Κουζής είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός σύμβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενώ ο Θεόδωρος Κουτρούκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεσολαβητής-Διαιτητής στον ΟΜΕΔ και αξιολογητής προγραμμάτων ΕΚΤ.

INFO: Συγγραφείς: Mike Leat, Γιάννης Κουζής, Θεόδωρος Κουτρούκης, Μετάφραση: Ζιζή Σαλίμπα, Εκδόσεις: Κριτική, Σειρά: Επιστημονική Βιβλιοθήκη, Χρόνος έκδοσης: 2009, Σελίδες: 536, ISBN: 978-960-218-660-2.