Στη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας με την εργασία και βιομηχανία στην Ελλάδα στοχεύει η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ. «Μοριοδοτούμε εκείνους που θα συνδέσουν την επένδυσή τους με ένα Πανεπιστήμιο, με μια νεοφυή επιχείρηση», δήλωσε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας. Αναζητήθηκαν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ελληνική βιομηχανία και αγορά, τα οποία θα χρειαστεί να προσθέσουν έρευνα και καινοτομία στο προφίλ τους.

Ο υπουργός παραδέχτηκε ότι «η Ελλάδα είχε ζήτημα ως προς την κατοχύρωση πατέντας, σε αντίθεση με την Πορτογαλία, που κατοχυρώνει πολλαπλάσιες σε λιγότερο χρόνο». Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης μίλησε για «μετάβαση σε ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα» με «αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» και για «προώθηση συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών», επειδή «δεν επιτυγχάνεται πάντα η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, παρ’ όλο που το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας πραγματοποιείται από δημόσιους φορείς». Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός αίτησης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Σφραγίδα Αριστείας αφορά προτάσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα «Ορίζων – Ευρώπη», αλλά δεν υπήρχε νωρίτερα προϋπολογισμός για να καλυφθεί το κόστος τους (διατίθενται 21 εκατ. ευρώ). Ορισμένες από αυτές αφορούν νέους κωδικούς προϊόντων. Στο 100% και στο στο 100% τους, αφορούν υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού. Το μέγιστο επιχορηγούμενο κόστος για ερευνητή ανέρχεται σε €4.000 ανά μήνα και για τεχνικό προσωπικό σε €2.000 ανά μήνα.

Οι προτεραιότητες ανά Περιφέρεια
Κάθε αυτοτελή επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως πέντε δράσεις, με προϋπολογισμό έργου έως 60% του υψηλότερου κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε βάθος τριετίας. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά στο κόστος κατά 30%. Οι περιοχές παρέμβασης καθορίστηκαν στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021 – 2027 και αφορούν: υλικά, κατασκευές και βιομηχανία, τουρισμό, πολιτισμό και δημιουργική βιομηχανία, αγροδιατροφικό τομέα, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα, αειφόρο ενέργεια και ψηφιακές τεχνολογίες. Τα 234 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων Περιφερειών της Ελλάδας, κατά σειρά: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Τα υπόλοιπα 66 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε Αττική και Νότιο Αιγαίο. Μαζί με τη μόχλευση, η χρηματοδότηση θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Η πρόταση θα κατατίθενται πλέον σε ενιαίο φάκελο, με όλα τα δικαιολογητικά. Διαχειρίζονται 885 εκατ. ευρώ συνολικά, αρχικά για τη διαχείριση 1.118 έργων από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (προηγούμενη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»). Ο στόχος του 2024 περιλαμβάνει το 100% των εντάξεων των δυνητικών δικαιούχων στη νέα δράση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter