Πτωτικές τάσεις παρουσίασε η εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων τη διετία 2010-2011. Η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων έπληξε και την αγορά αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, ενώ τη διετία 2012-2013 η εγχώρια κατανάλωση τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών προβλέπεται ότι θα μείνει στάσιμη, σύμφωνα με σχετικές κλαδικές έρευνες της ICAP.

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση γάλακτος (σε όγκο) κατέγραψε μικρές ετήσιες μειώσεις την τελευταία διετία –2010/09: -1,2%, 2011/10 -2,3%. Ως βασικά χαρακτηριστικά της τα τελευταία χρόνια καταγράφονται η μείωση της κατανάλωσης στις κατηγορίες του φρέσκου λευκού γάλακτος (-1,4% το 2010/09) και του γάλακτος εβαπορέ (-4% αντίστοιχα) και η αύξηση, αν και με συνεχώς μειούμενο ρυθμό, της ζήτησης γάλακτος υψηλής παστερίωσης (2,7% το 2010/09). Ανάλογες τάσεις διαπιστώθηκαν το 2011 (φρέσκο: -1,2%, εβαπορέ:-4,5%, υψηλής παστερίωσης:2%). Το φρέσκο παστεριωμένο γάλα εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη κατηγορία γάλακτος, καθώς το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο της κατανάλωσης πέρυσι εκτιμάται σε 41,8%.

Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού αυτού την τελευταία επταετία, σε αντίθεση με το γάλα υψηλής παστερίωσης που διευρύνει το μερίδιό του (29,4% το 2011). Το αντίστοιχο ποσοστό για το ισοδύναμο του συμπυκνωμένου γάλακτος διαμορφώθηκε σε 26,1% το 2011. Η συνολική εγχώρια κατανάλωση γιαουρτιού (σε ποσότητα) υποχώρησε κατά 2,8% το 2010, ενώ το 2011 εκτιμάται ότι η μείωση της κατανάλωσης ήταν της τάξης του 4%. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης (2010: εισαγωγική διείσδυση 8,6%), ενώ σημαντικές είναι οι εξαγωγές στο συγκεκριμένο προϊόν (εξαγωγική επίδοση 24% κατά το 2010). Στην έρευνα επισημαίνεται ότι το σύνολο της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής αγελαδινού γάλακτος καθορίζεται μεν από το κοινοτικό σύστημα των ποσοστώσεων, το οποίο το 2015 θα καταργηθεί, αλλά υπολείπεται κατά πολύ των εθνικών ποσοστώσεων τα τελευταία χρόνια.

Αλλαντικά-κρεατοσκευάσματα
Η μείωση των εισοδημάτων έπληξε και την αγορά αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων. Κατά την ICAP η εγχώρια παραγωγή αλλαντικών και κονσερβών κρέατος εμφάνισε σωρευτική μείωση 5,5% την τελευταία διετία. Από το σύνολο των εταιρειών του κλάδου οι 8 κορυφαίες βιομηχανίες αλλαντικών ελέγχουν τα ¾  της εγχώριας παραγωγής. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς αλλαντικών αυξήθηκε την πενταετία 2005-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου μόλις 0,76%. Το 2010 η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση υποχώρησε κατά 3,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2011 σημειώθηκε και νέα μείωση 3,3%. Η διάθεση των αλλαντικών καλύπτεται κατά 60% μέσω των σούπερ μάρκετ. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς κρεατοσκευασμάτων παρουσίασε ανοδική πορεία μεταξύ 2005 και 2010, αλλά πέρυσι υποχώρησε περίπου κατά 3%. Στην αγορά αλλαντικών και κονσερβών κρέατος η εισαγωγική διείσδυση ήταν της τάξης του 20% την τελευταία διετία.

Τυποποιημένα νωπά οπωροκηπευτικά
Μεταξύ 2004 και 2011 η εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών κινήθηκε ανοδικά, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3%. Μεσοσταθμικά τα φρούτα κάλυψαν το 61% της συνολικής παραγωγής και τα λαχανικά το υπόλοιπο 39%. Την τελευταία τριετία οι εισαγωγές κάλυψαν το 20%-23% της συνολικής ζήτησης, ενώ οι εξαγωγές απέσπασαν μερίδιο 34%-45% επί του όγκου παραγωγής (45% πέρυσι), παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Στη διακίνηση οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις (εκτός των κεντρικών αγορών) κατέχουν μερίδιο 35%-40%, τα σούπερ μάρκετ 25%-30%, οι κεντρικές αγορές 16%-20% και οι λαϊκές αγορές περίπου 17%. Τη διετία 2012-2013 η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών (σε ποσότητα) προβλέπεται ότι θα κυμανθεί μέχρι 3 μονάδες άνω και κάτω του μηδενός. Σε ό,τι αφορά τις συνολικές εξαγωγές, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μικρή άνοδο, της τάξης του 7%-8%.