Η SymphonyIRI ανακοίνωσε την πραγματοποίηση «πολυ-πελατειακής έρευνας», με θέμα «The Tough Times Shoppers-οι καταναλωτές σε δύσκολους καιρούς».

Στόχος της είναι η κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή ως προς την επιλογή τύπου καταστήματος, τη σύνθεση του συνολικού καλαθιού των αγορών του, την προετοιμασία των επισκέψεων αγορών του, κοκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η γνώση που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό προγραμμάτων που οδηγούν σε διαφοροποίηση, στον καθορισμό παραγόντων που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά, στη δημιουργία και υλοποίηση προωθητικών in store ενεργειών κλπ.