Το ΕΒΕΑ προσκάλεσε τον ΣΕΣΜΕ να πάρει μέρος μαζί με άλλους φορείς-εκπροσώπους του ελληνικού εμπορίου στη σύνταξη έρευνας-μελέτης για τις συνθήκες εργασίας και τις ευκαιρίες κατάρτισης που ισχύουν στον ελληνικό κλάδο του εμπορίου.

Το ΕΒΕΑ προσκάλεσε τον ΣΕΣΜΕ να πάρει μέρος μαζί με άλλους φορείς-εκπροσώπους του ελληνικού εμπορίου στη σύνταξη έρευνας-μελέτης για τις συνθήκες εργασίας και τις ευκαιρίες κατάρτισης που ισχύουν στον ελληνικό κλάδο του εμπορίου.

 Η μελέτη αποτελεί μέρος ενός προγράμματος πανευρωπαϊκής εμβέλειας της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων του EUROCOMMERCE (Πρόκειται για το φορέα των Ευρωπαίων εμπόρων, που εκπροσωπεί και προωθεί τα συμφέροντα του κλάδου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών. Ο EUROCOMMERCE μετέχει εκτός των άλλων τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο στον «Κοινωνικό Διάλογο» με συνομιλητή την Ευρωπαϊκή Ένωση Εργατικών Συνδικάτων ως εκπρόσωπο των εργαζομένων).

Η έρευνα θα διεξαχθεί σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση χώρες. Σε πρώτη φάση θα αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση σε θέματα συνθηκών εργασίας και ευκαιριών κατάρτισης και θα παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Μάρτιο του 2003. Θα χρηματοδοτηθεί μέσω της EUROCOMMERCE από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ μέρους των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί η συμμετοχή στην έρευνα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ). Για τη υλοποίηση της έρευνας ο ΣΕΣΜΕ θα απευθυνθεί στις επιχειρήσεις-μέλη του, μόλις παραλάβει τα σχετικά ερωτηματολόγια.