Η κρίση της Μαρινόπουλος επέδρασε αισθητά στην καταναλωτική συμπεριφορά, σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα διεξήχθη μέσω τηλεφωνικής δημοσκόπησης σε τυχαίο δείγμα 1.656 νοικοκυριών, με σκοπό την καταγραφή των στάσεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Γιώργου Μπάλτα, διευθυντή του Εργαστηρίου.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των σούπερ μάρκετ που χρησιμοποιούν, οι ερωτηθέντες φέτος δήλωσαν κατά το 64,7% έναντι 46,7% το 2016 ότι ψωνίζουν σταθερά σε ένα σούπερ μάρκετ. Η μεγάλη αύξησή τους είναι κατά τους ερευνητές αποτέλεσμα της τροποποίησης των συνηθειών που επέφερε η αναστολή της λειτουργίας των μονάδων της Μαρινόπουλος, μειώνοντας τις διαθέσιμες επιλογές καταστήματος –τουλάχιστον μέχρι την επανέναρξη της λειτουργίας του δικτύου υπό το σήμα Σκλαβενίτης.

Αντίστοιχα η έρευνα έδειξε ότι φέτος η συχνότητα αγορών από το σούπερ μάρκετ έχει μέση τιμή 6,8 φορές τον μήνα έναντι 8,5 πέρυσι, πτώση η οποία πιθανώς οφείλεται στον ίδιο λόγο. Κατά το 59% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ψωνίζουν μέχρι 6 φορές τον μήνα.

Σχετικά με το μέγεθος της δαπάνης ανά επίσκεψη, η έρευνα έδειξε ότι κατά το 70,7% (69,9% το 2016) οι καταναλωτές ψωνίζουν έως 50 ευρώ τη φορά, κατά το 23,1% (24,7% πέρυσι) από 51 ως 100 ευρώ, και μόλις κατά το 6,2% (5,4% πέρυσι) υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Πάντως, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη εκτιμήθηκε ότι είναι 50,4 ευρώ, σχεδόν ίδια με πέρυσι (49,5 ευρώ) παρότι έχει μειωθεί η συχνότητα των επισκέψεων.

Η μέση μηνιαία δαπάνη των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ εκτιμήθηκε ότι είναι 274 ευρώ, μειωμένη ιδιαίτερα σε σχέση με τα 310 ευρώ, ποσό που είχε εκτιμηθεί στην προηγούμενη έρευνα.

Κατά το 91,2% φέτος (94% πέρυσι) οι καταναλωτές φέρονται προαποφασισμένοι για τα ψώνια τους πριν πάνε στο σούπερ μάρκετ (κατάργηση παρορμητικών αγορών και αυστηρός προγραμματισμός των αγοραστικών αποφάσεων), ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της μάρκας του ενός εκάστου προϊόντος προαποφασισμένο εμφανίζεται το 47,8% (53% πέρυσι), πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν μάρκες μπροστά στο ράφι, ανάλογα με τις επιλογές που τους προσφέρονται.

Σημειώνεται ότι κατά το 81,5% οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι συγκρίνουν τις τιμές, κατά το 45,8% ότι περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στις αγορές τους, κατά το 54,4% ότι αγοράζουν φθηνότερα είδη και κατά το 63,4% ότι αγοράζουν λιγότερα.

Κριτήρια επιλογής και ελληνική ταυτότητα
Αναφορικά με τα θεωρούμενα ως βασικά αγοραστικά κριτήρια επιλογής προϊόντων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είναι τα εξής: ποιότητα, τιμή, προσφορές, ελληνική προέλευση. Αντίστοιχα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής καταστήματος η έρευνα επιβεβαίωσε την ιδιαίτερη έμφαση των καταναλωτών στις προσφορές, αλλά και στην ποιότητα-ποικιλία προϊόντων, τις τιμές και την εύκολη πρόσβαση.

Η έρευνα επιβεβαίωσε και φέτος την αναγνώριση εκ μέρους των καταναλωτών της σημασίας του να επιλέγουν ελληνικά προϊόντα. Ειδικότερα, κατά το 82,3% οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι όταν τα βρίσκουν στο σούπερ μάρκετ, τα προτιμούν από τα εισαγωγής, κατά το 80,1% ότι πιστεύουν πως υπάρχει στροφή υπέρ αυτών, κατά το 86,7% ότι θέλουν να αναγράφεται στη συσκευασία η χώρα παραγωγής, κατά το 63,8% ότι πιστεύουν πως τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ασφάλεια και ποιότητα και κατά το 90,7% και το 87,2% ότι πιστεύουν πως προτιμώντας ελληνικά προϊόντα στηρίζουν την παραγωγή της χώρας και αντίστοιχα ότι βοηθούν στη μείωση της ανεργίας.

Σχετικά με τις εκτιμήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση, η έρευνα έδειξε ότι κατά το 60% των περιπτώσεων πέρυσι έγινε χειρότερη, κατά το 34% παρέμεινε αμετάβλητη και κατά το 6% βελτιώθηκε. Επίσης, κατά το 54% πιστεύουν ότι η οικονομική κατάστασή τους θα επιδεινωθεί φέτος, κατά το 37% ότι θα παραμείνει αμετάβλητη και κατά το 9% ότι θα βελτιωθεί. Αντίστοιχα, κατά το 38% θεωρούν ότι οι αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ φέτος θα είναι λιγότερες, κατά το 57% ότι θα είναι αμετάβλητες και κατά το 5% ότι θα αυξηθούν.