Έρευνα καταγραφής των επιπτώσεων στα νοικοκυριά της πολλαπλής κρίσης που προκαλεί η πανδημία, πραγματοποίησε τον Ιανουάριο η εταιρεία Netrino. Στην έρευνα καταγράφηκαν, μέσω 1.302 συνεντεύξεων, με τη συμβολή της RASS, οι απαντήσεις αγοραστών τροφίμων μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Σύμφωνα με αυτές, το οικογενειακό εισόδημα του 52,9% των νοικοκυριών επαρκεί για τις αναγκαίες αγορές τροφίμων και του 19,9% μόλις για την αγορά των πιο απαραίτητων ειδών κι αυτό με δυσκολία.
Σε ποσοστό 4,1% οι ερωτηθέντες δήλωσαν αδυναμία αγοράς ακόμα και των απολύτως αναγκαίων, ενώ σε ποσοστό 20,4% δήλωσαν καλό επίπεδο διαβίωσης και ικανότητα αποταμίευσης χρημάτων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της τελευταίας αυτής ομάδας (30,6%) αφορά άτομα έως 29 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις μεγαλύτερες ηλικίες μειώνεται αισθητά (23,7% στις ηλικίες 30-44 ετών, 17,1% στις ηλικίες 45-59 ετών και 18% στους άνω των 60 ετών).
Οι μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες διαπιστώθηκαν μεταξύ των κατοίκων της Πάτρας –μόλις κατά το 12,5% «ζουν καλά» και αποταμιεύουν–, ενώ στην κακοπάθεια τούς ακολουθούν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης, με αντίστοιχο ποσοστό 15%. Σε καλύτερη συγκριτικά μοίρα με άλλες περιοχές της χώρας είναι οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικείς, με ποσοστά σχετικής ευημερίας 22,% και 22,7% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την έρευνα, σε οικογένειες με παιδιά κάτω των 15 ετών το ποσοστό όσων δηλώνουν πως με το εισόδημά τους ζουν καλά και αποταμιεύουν είναι 16,9%, ενώ στα νοικοκυριά χωρίς παιδιά είναι 22,4%. Το 71,6% των νοικοκυριών χωρίς παιδιά ανήκει στην κατηγορία όσων το εισόδημα αρκεί μόλις για τα αναγκαία, ενώ στην ίδια κατηγορία ανήκουν το 74,9% των νοικοκυριών με παιδιά άνω των 15 ετών και το 71,2% των νοικοκυριών με παιδιά κάτω των 15 ετών.