Η αυξητική τάση της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων (περιλαμβανομένου και του παγωτού) κατά τα τελευταία χρόνια θα συνεχισθεί τουλάχιστον έως και το 2003 με ρυθμό 4%, εκτιμάται σε σχετική πρόσφατη κλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ.

Η αυξητική τάση της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων (περιλαμβανομένου και του παγωτού) κατά τα τελευταία χρόνια θα συνεχισθεί τουλάχιστον έως και το 2003 με ρυθμό 4%, εκτιμάται σε σχετική πρόσφατη κλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ.

Ρυθμός ανάπτυξης 4,7% προβλέπεται ειδικότερα για την υποκατηγορία της γιαούρτης (η μελέτη δεν περιλαμβάνει στοιχεία και εκτιμήσεις για την αγορά των τυροκομικών). Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς αποδίδεται στη στροφή των καταναλωτών προς τα προϊόντα υγιεινής διατροφής, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις μεγάλες επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου στην έρευνα και στη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η βιομηχανία του κλάδου αντιπροσωπεύει το 15% του δυναμικού της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, στους κόλπους της δραστηριοποιούνται μερικές από τις σημαντικότερες, πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές βιομηχανίες ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο η εξαγωγική της δραστηριότητα είναι περιορισμένη. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η συμμετοχή της γιαούρτης στις εξαγωγές αντιστοιχεί στο 66% της συνολικής αξίας τους.

Οι εισαγωγές γαλακτοκομικών είναι σαφώς μεγαλύτερες των εξαγωγών, εμφανίζοντας όμως τάσεις στασιμότητας. Το 81% της αξίας των εισαγωγών αφορά το γάλα, κυρίως το εβαπορέ και το μακράς διαρκείας. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των εγχώριων προϊόντων εκτιμάται ότι μπορεί να ωθήσει τις εξαγωγές, υποκαθιστώντας τις εισαγωγές.

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ αναφέρεται ότι οι γαλακτοβιομηχανίες κατά την προηγούμενη δεκαετία βελτίωσαν εμφανώς την εικόνα και την υποδομή τους, πράγμα που θα τους επιτρέψει να αντεπεξέλθουν στον ισχυρό ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Χαρακτηριστικά, μεταξύ 1990 και 1999 εγκρίθηκαν συνολικά επενδύσεις ύψους 105,9 δισ. δρχ. μέσω των αναπτυξιακών νόμων, ενώ στο σύνολο τους οι επενδύσεις (δηλαδή και οι κατά 100% χρηματοδοτούμενες από τις ίδιες τις επιχειρήσεις) είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Από αυτές περίπου το 45% έγινε από τις 11 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ γενικώς η ομάδα των τροφίμων αναμένεται να παρουσιάσει κάμψη πωλήσεων μέχρι το 2010 ως μερίδιο της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, η δαπάνη για γαλακτοκομικά προϊόντα θα ακολουθήσει αυξητική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2%.