Τα τελευταία χρόνια το οργανωμένο λιανεμπόριο FMCG υπέστη πολλές και σημαντικές αλλαγές. Η μείωση των πωλήσεων από τις αρχές της δεκαετίας, η οποία συνολικά έφτασε σχεδόν το 25%, οδήγησε αρκετές σημαντικές εταιρείες του κλάδου σε έξοδο από την αγορά, ενώ άλλες ενισχύθηκαν μετά από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Τα μηνύματα, όμως, στο τέλος της δεκαετίας της κρίσης είναι αρκετά διαφορετικά, όπως καταγράφονται από τις έρευνες στελεχών και οικονομικού περιβάλλοντος του ΙΕΛΚΑ.

Συγκεκριμένα, η κυλιόμενη εξαμηνιαία «Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG» του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κεντρικά κλαδικά θέματα και τις προκλήσεις. Η πρόσφατη έρευνα διεξήχθη μεταξύ 13ης και 21ης Ιανουαρίου φέτος με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου επί δείγματος 162 ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων (αλυσίδων σούπερ μάρκετ και προμηθευτών FMCG) επικεφαλής γενικών διευθύνσεων και τμημάτων μάρκετινγκ, πωλήσεων, αγορών, οικονομικών, πληροφορική κ.ά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που απηχούν τις προσδοκίες των στελεχών της αγοράς στο πρώτο εξάμηνο του έτους, συνοψίζονται στα εξής: Υπάρχει αισιοδοξία για την αύξηση των πωλήσεων στη διάρκεια του εξαμήνου σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, όπως και για τη μεγάλη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, και προσδοκία αλλαγών στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων, με έμφαση στην ανάπτυξη και την καινοτομία.

Παγιώνεται η τάση των θετικών εκτιμήσεων
Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις κλαδικές πωλήσεις, για πρώτη φορά σε μέτρηση καταγράφεται τόσο υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν αυξητικά στο επόμενο εξάμηνο σε ποσοστά 68% έναντι 2% για μείωση. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η αλλαγή του κλίματος, τον Ιούλιο του 2017 το 68% των στελεχών προέβλεπαν μείωση πωλήσεων και μόλις το 13% αύξηση. Πρόκειται για την πλέον θετική μέτρηση που έχει καταγραφεί την τελευταία πενταετία, δηλαδή από την έναρξη της εν λόγω κυλιόμενης έρευνας, άρα για πλήρη αντιστροφή των προσδοκιών των στελεχών της αγοράς σε σχέση με τις τότε μετρήσεις.

Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα κατά μέσο όρο εκτίμησαν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,95% στις πωλήσεις το εξάμηνο μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Πρόκειται επίσης για την υψηλότερη μέτρηση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον πρόκειται για μία συνεχόμενη τάση, αφού για το τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο καταγράφεται θετική εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων. Αντίθετα, μεταξύ του 2016 και του 2018 οι προβλέψεις αναφέρονταν συνεχώς σε μείωση. Η πρώτη φορά που καταγράψαμε θετική εκτίμηση των στελεχών της αγοράς για την εξέλιξη του τζίρου ήταν τον Ιανουάριο του 2019. Βέβαια, πρέπει να τονισθεί ότι οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, καθώς κι ότι ενδεχομένως οι πολιτικές εξελίξεις επιδρούν στις προβλέψεις θετικά ή αρνητικά.

Η αισιοδοξία, όμως, δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις. Συνολικά καταγράφεται μία βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον το τελευταίο 18μηνο και μάλιστα, συγκριτικά με το 2019 διαπιστώνεται βελτίωση στη σχετική μέτρηση. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην πλειοψηφία τους τα στελέχη, σε ποσοστό 74%, θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε, μόλις κατά το 1% ότι χειροτέρεψε και σε ποσοστό 26% ότι έμεινε αμετάβλητη. Συγκριτικά με τις μετρήσεις του 2017 και 2018, οπότε ο δείκτης του οικονομικού κλίματος ήταν αρνητικός, το αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο. Ο συνολικός δείκτης οικονομικού κλίματος έφτασε το 0,66 (με ελάχιστη τιμή το -1,00 και μέγιστη το 1,00) όταν τον Ιανουάριο του 2017 ήταν στο -0,32. Συνολικά και οι τρεις υποδείκτες που διαμορφώνουν τον συνολικό δείκτη και αφορούν τις πωλήσεις, τις τιμές και τις οικονομικές συνθήκες, κατέγραψαν άνοδο και βρίσκονται στις υψηλότερες τιμές τους την τελευταία πενταετία.

Αλλάζουν αισιόδοξα οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων
Ακόμα μία σημαντική πτυχή των ευρημάτων της τελευταίας έρευνας του ΙΕΛΚΑ που πρέπει να αναδειχθεί, είναι ότι η παγίωση των θετικών προσδοκιών των στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου τείνει να ανακλάται στις στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων. Στην ίδια έρευνα αναλύονται οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων, οπότε φαίνεται μια σαφής μεταστροφή από την διαχείριση των προβλημάτων της ύφεσης στην αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των ευκαιριών. Πρώτη προτεραιότητα με διαφορά είναι η «ενίσχυση των πωλήσεων της εταιρείας» (58%). Πρόκειται για λογική εξέλιξη, καθώς με δεδομένη την εκτίμηση σχετικά με την αύξηση του τζίρου, όλες οι επιχειρήσεις αποσκοπούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα μερίδια από την εκτιμώμενη αύξηση της «πίτας». Αυτό εν μέρει αποδίδεται και στις προσδοκίες για την κεφαλαιοποίηση –αποτυπωμένη σε πωλήσεις και κερδοφορία– των πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς πρόκειται για σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες δεν έχουν φανερώσει ακόμα πλήρως τη δυναμική τους. Τα λοιπά αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η πλειονότητα των στόχων του κλάδου σχετίζονται με την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων είναι η καινοτομία σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα (42%) η παραγωγικότητα μέσω της μείωσης του κόστους (40%), η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών (31%), αναβάθμιση των δικτύων και η πολυκαναλική διάθεση προϊόντων (37%), η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (27%) και η αξιοποίηση των δεδομένων (26%). Συνολικά φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες και θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Με δεδομένες τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, πρόκειται για μία χρονικά καλή φάση, η οποία μπορεί να εξισορροπήσει τις ζημιές της προηγούμενης δεκαετίας.