Με αλλαγή νόμου και νέα υπουργική απόφαση αναμένεται τελικά, όπως πληροφορείται το FOODReporter, να λυθεί ο «γόρδιος δεσμός» για την εφαρμογή του συστήματος επιστροφής εγγυοδοσίας συσκευασιών (Deposit Return Scheme, DRS). Αυτό θα συμβεί με την ίδρυση του νέου φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει υπό τον έλεγχο της Πολιτείας και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ως μη κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Στον νέο φορέα αναμένεται να συμμετέχουν οι παραγωγοί, ως υπόχρεοι της επιστροφής και οι λιανέμποροι, ως εταίροι και μέρος της αλυσίδας επιστροφής, όχι όμως ως παραγωγοί των αντίστοιχων σχετικών υπόχρεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που πωλούν. Οι συμμέτοχοι στο νέο φορέα θα είναι συμμέτοχοι στα αρχικά κόστη και στα επόμενα πάγια τέλη που θα πληρώνει ο φορέας προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα. Η ακριβής ποσόστωση μεταξύ παραγωγών προμηθευτών και λιανεμπόρων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Αφότου συσταθεί ο φορέας, θα δημιουργηθεί η ακριβής διαδικασία συλλογής των υλικών, της διαχείρισής τους και κατόπιν, της επαναπροώθησης τους ως υλικό rPET προς τους ενδιαφερόμενους, μέσω της διαδικασίας πώλησης. Τα έσοδα του φορέα θα καλύπτουν διαχειριστικά έξοδα. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι απολύτως σύμφωνες με τη συμπερίληψή τους ως εταίρων στον υπό σύσταση φορέα. Όπως έμαθε το FOODReporter, κάποιες αλυσίδες έχουν ήδη παραγγείλει μηχανήματα συλλογής επιστροφών, ενώ άλλες έχουν ήδη στην ιδιοκτησία τους τέτοια μηχανήματα. Εξάλλου, οι λιανέμποροι θα χρηματοδοτούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής.

Μένουν εκτός DRS οι γυάλινες συσκευασίες και οι συσκευασίες γάλακτος
Η προ μηνός σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού, απλοποίησε τα πράγματα. Παρόντων αρμόδιων υπουργών και γενικών γραμματέων και εκπροσώπων παραγωγών και λιανεμπόρων, είχε αποφασιστεί η εξαίρεση των γυάλινων συσκευασιών, αλλά και των συσκευασιών γάλακτος κάθε είδους από την εφαρμογή του DRS. Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, «μετά από αυτό, το στοίχημα της εφαρμογής απλοποιείται πάρα πολύ».

Σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα που αγοράστηκαν και ανατέθηκαν στις εκάστοτε Περιφέρειες μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ή διαμέσου άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η ιδιοκτησία τους αναμένεται να μεταβιβαστεί στο νέο φορέα και εκείνος στη συνέχεια να αναθέσει την ευθύνη λειτουργίας και πάλι πίσω στις Περιφέρειες, στους οικείους δήμους ή σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), με διαφορετική, πάντως, μεθοδολογία ανταμοιβής σε σχέση με ό,τι εφαρμόζει για την ώρα η Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Άλλωστε, ως προς την ακριβή μέθοδο επιστροφής εγγυοδοσίας στον τελικό καταναλωτή, ο οποίος θα έχει προηγουμένως επιβαρυνθεί με το τέλος εγγυοδοσίας στην αγορά των αντίστοιχων υπόχρεων προϊόντων, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οριστικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να επισκέπτεται συμβεβλημένο σημείο επιστροφής, ώστε να διεκδικεί να λαμβάνει πίσω το ποσό που είχε προηγουμένως πληρώσει ως τέλος εγγυοδοσίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter