Επτά σημαντικές τροπολογίες για την αγορά κατέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Σιούφας, προς ψήφιση στη Βουλή, κάνοντας δεκτά βασικά αιτήματα της επιχειρηματικής κοινότητας. Μεταξύ των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο είναι και η επιμήκυνση του χρόνου διενέργειας των χειμερινών και των θερινών εκπτώσεων, η μείωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού κατοίκων για την έκδοση ειδικών αδειών λειτουργίας μεγάλων λιανεμπορικών καταστημάτων στην περιφέρεια, και η αναβάθμιση του ρόλου των ΟΤΑ -ιδίως των Δήμων- στη διαδικασία αδειοδότησης της λειτουργίας των λαϊκών και κυριακάτικων αγορών.

Με τις νέες θεσμικές παρεμβάσεις ρυθμίζονται πρακτικά ζητήματα, που αναδείχθηκαν από την έναρξη της εφαρμογής του ν. 3377/2005 για το εμπόριο και την αγορά, και τα οποία επισημάνθηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά -το σημαντικότερο- από την ίδια την αγορά.

Οι αλλαγές

Στο πλαίσιο αυτό, με τις παρεμβάσεις του υπουργείου:

  • Μειώνεται στις 15.000 από τις 20.000 ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των κατοίκων για την έκδοση ειδικής αδείας από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μεγάλων καταστημάτων λιανικού εμπορίου.
  • Ρυθμίζεται, κατά τρόπο οριστικό, η έναρξη και η λήξη των χειμερινών και θερινών εκπτώσεων στο πνεύμα της διετούς εμπειρίας της ισχύουσας ρύθμισης. Ειδικότερα, οι χειμερινές εκπτώσεις θα διενεργούνται από 15 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους και οι θερινές από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου.
  • Καθορίζεται κατ’ εξαίρεση ότι το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 και 30 ημέρες αντίστοιχα.
  • Αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας των “ανοιχτών” χριστουγεννιάτικων αγορών από τις 10 στις 15 ημέρες.
  • Αναβαθμίζεται ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και ιδίως των Δήμων, στη διαδικασία ίδρυσης και αδειοδότησης λαϊκών και κυριακάτικων αγορών, με την εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων.
  • Προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών με προϊόντα βιολογικής γεωργίας, με σκοπό την οργάνωση της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.
  • Ορίζεται ότι οι νέες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων θα διεξαχθούν μεταξύ 15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου του 2010, διάστημα μέχρι το οποίο παρατείνεται η θητεία των ήδη εκλεγμένων οργάνων.