Δεκατρείς βασικές κατηγορίες προϊόντων καθημερινής ανάγκης έχει εδώ και μήνες θέσει στο μικροσκόπιό της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να διαπιστώσει τους λόγους για τους οποίους οι τιμές λιανικής δεν αποκλιμακώνονται στον βαθμό που θα ανέμενε κανείς σε περίοδο ύφεσης.

Oi δράσεις στις οποίες έχει ήδη προχωρήσει η ανεξάρτητη διοικητική αρχή στοχεύουν στο να διερευνήσουν αν, πέρα από την ανελαστικότητα της ζήτησης που παρουσιάζουν τα εν λόγω αγαθά, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, δηλαδή στρεβλώσεις της αγοράς, που συντηρούν την ακαμψία των τιμών.

Στόχος της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας της αλυσίδας παραγωγής, διακίνησης, διανομής και εμπορίας προϊόντων βασικής διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτωπα που έχει ανοίξει με την αγορά είναι πολλά. Ήδη, ελεγκτικά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής έχουν στη διάθεσή τους τιμολογιακά και άλλα δεδομένα που συγκέντρωσαν, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικών ελέγχων που διενήργησαν σε επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς το τελευταίο διάστημα.

Τα σχετικά στοιχεία αφορούν τις εξής επιμέρους αγορές: Τα λαχανικά και φρούτα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας και το ψάρι, τα έλαια και τα βούτυρα, τα όσπρια, το ρύζι και τα μακαρόνια, τα άλευρα και τα αρτοσκευάσματα, τους χυμούς και τα αναψυκτικά, τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τα είδη προσωπικής υγιεινής, τα καθαριστικά σπιτιού, τα απορρυπαντικά ρούχων και τα είδη χαρτοποιίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το 2011 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε καταγγελίες και διενήργησε αυτεπάγγελτες έρευνες σε 30 κλάδους της οικονομίας, δίνοντας έμφαση σε καταναλωτικά προϊόντα, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε περισσότερους από 40 αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα απέστειλε περί τα 200 ερωτηματολόγια για τη συλλογή στοιχείων προς διερεύνηση.

Οι εννιά πληγές που συντηρούν την ακρίβεια
Πηγές του σελφ σέρβις αναφέρουν ότι στις περισσότερες από τις προαναφερόμενες αγορές η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει ότι οι τιμές, παρά την «εσωτερική υποτίμηση», δεν αποκλιμακώνονται, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να ασφυκτιούν οικονομικά. Όπως δηλώνουν τα στελέχη της, η αντιμετώπιση της κατάστασης αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, τη χαρακτηρίζουν δε «πολυσύνθετη», κάνοντας λόγο για φαινόμενα που δημιουργούν τόσο οι διαχρονικές στρεβλώσεις στην αγορά όσο και τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μας.

Σύμφωνα με τις αιτιάσεις τους, τα προβλήματα που επείγει να αντιμετωπιστούν σχετίζονται με τα εξής:

Πρώτον, με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, σε συνδυασμό με τα ρυθμιστικά εμπόδια στο λιανεμπόριο, τους περιορισμούς του εφοδιασμού σε τοπική βάση, τους περιορισμούς με βάση περιβαλλοντικά, προϊοντικά πρότυπα και καθεστώτα επισήμανσης, τον κατακερματισμό του γεωργικού τομέα και την έλλειψη οργανώσεων παραγωγών.

Δεύτερον, με τις αθέμιτες συμβατικές πρακτικές, που προκύπτουν από τις ασυμμετρίες διαπραγματευτικής ισχύος παραγόντων της αλυσίδας.

Τρίτον, με την αδιαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα των καταναλωτικών αγαθών –κυρίως των τροφίμων– και την απουσία εύκολα προσβάσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών σύγκρισης των λιανικών τιμών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στα πρότυπα του Παρατηρητηρίου Τιμών του ΥΠΑΑΝ για τα σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βάσεις με τιμολογιακά δεδομένα και για άλλους κλάδους της αγοράς.

Τέταρτον, με το γεγονός ότι ο τομέας της παραγωγής στην Ελλάδα πάσχει και ότι η πλειονότητα των προϊόντων εισάγεται από το εξωτερικό, ενώ τα μεταφορικά κόστη είναι συχνά υψηλά, επιβαρύνοντας τις τιμές.

Πέμπτον, με τους υψηλούς συντελεστές της φορολογίας, σε συνδυασμό με τις πολιτικές transfer pricing των πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες μεταφέρουν με τεχνητό τρόπο τα φορολογούμενα κέρδη τους σε άλλες χώρες.

Έκτον, με το γεγονός ότι η κερδοσκοπία ευνοήθηκε και εξακολουθεί να ευνοείται από την εμπλοκή πληθώρας μεσαζόντων στην αλυσίδα διανομής και από τους συνακόλουθους περιορισμούς πρόσβασης σε πηγές εφοδιασμού, γεγονός που δυσχεραίνει τον ακριβή εντοπισμό και επιμερισμό ευθυνών στους παράγοντες που την προκαλούν.

Έβδομον, με την έλλειψη σε επίπεδο Ε.Ε. συνολικής προσέγγισης και εποπτείας αναφορικά με τα παράγωγα γεωργικών προϊόντων, γεγονός που συχνά επιτρέπει δυσανάλογες διακυμάνσεις στις τιμές και υπερβολική συγκέντρωση κερδοσκοπικών θέσεων.

Όγδοον, με τις συγκυριακές διεθνείς ανατιμήσεις των πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων καθημερινής ανάγκης, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν απορροφώνται από τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται στις τιμές χονδρικής και λιανικής.

Ένατον, με το γεγονός ότι οι προς τα πάνω στρογγυλοποιήσεις των τιμών, που έφερε η είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ, όπως και η γρήγορη κατάργηση της αναγραφής των διπλών τιμών στα προϊόντα (σε ευρώ και δραχμές), δεν έδωσαν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συνηθίσουν την αξία του ενιαίου νομίσματος, πράγμα που επέτρεψε στην αγορά να τους εκμεταλλευθεί, προχωρώντας σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.


Στρεβλώσεις σε όλες τις βαθμίδες
Όπως τονίζουν παράγοντες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ανάγκη για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων «πληγών» της ακρίβειας επιβάλλει συντονισμένες δράσεις σε πολλά επίπεδα και συνεργασία μεταξύ πολλών θεσμών και οργάνων. Προσθέτουν δε ότι «σε συγκεντρωμένες, μικρές οικονομίες, οι στρεβλώσεις εμφανίζονται σε όλες τις οικονομικές βαθμίδες –ειδικότερα στην πρωτογενή παραγωγή, στο στάδιο της επεξεργασίας, στη χονδρική πώληση (μεσάζοντες) και στη λιανική διάθεση των προϊόντων–, προκαλώντας σωρευτικά αποτελέσματα».

Σε ό,τι αφορά στην ανελαστικότητα της ζήτησης στα είδη πρώτης ανάγκης, από την ανεξάρτητη διοικητική αρχή επισημαίνεται ότι αποτελεί, σε περιόδους ύφεσης όπως αυτή που ζούμε, έναν από τους βασικότερους παράγοντες διατήρησης και σύγκλισης των τιμών σε υψηλά επίπεδα, «χωρίς να μπορεί συνήθως να αποδειχθεί ότι αυτό δεν οφείλεται σε απλή “παράλληλη συμπεριφορά”, η οποία δεν απαγορεύεται από το δίκαιο ανταγωνισμού».

Τονίζεται δε ότι «οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν σε υψηλές τιμές παρά, μεταξύ άλλων, την αναντιστοιχία που καταγράφεται μεταξύ της πραγματικής αγοραστικής και της λογιστικής ικανότητάς τους, όπως αυτή προκύπτει από τα φορολογητέα εισοδήματα».

Κυρώσεις και πρόστιμα
Στο μεταξύ, το ζήτημα της ακρίβειας συντηρείται από την αγορά ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει εκδόσει πολλές και σημαντικές αποφάσεις για αντι-ανταγωνιστικές συμπεριφορές, επιβάλλοντας στις περισσότερες των περιπτώσεων αυστηρά πρόστιμα. Μόνο το 2011 επέβαλε κυρώσεις ύψους 63 εκατ. ευρώ. Στην πενταετία 2005-2010 οι κυρώσεις της, που αφορούσαν δεκάδες περιπτώσεις καταστρατήγησης του νόμου περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, ξεπέρασαν τα 350 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της, επεδίωξε την ταχύτερη δυνατή καταβολή των προστίμων από τις επιχειρήσεις, έχοντας προβεί στις εξής πρωτοβουλίες:

  • Παρακολουθεί συστηματικά τις δικαστικές μεταβολές των προστίμων που επιβλήθηκαν, καθώς και τον ρυθμό είσπραξης αυτών μέσω των αρμόδιων ΔΟΥ. Από τα στοιχεία που συνέλεξε προκύπτει ότι κατά την πλειονότητά τους τα πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί από την ανεξάρτητη αρχή και επιδικαστεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, έχουν ήδη εισπραχθεί.
  • Βρίσκεται σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δίδεται προτεραιότητα στην άμεση βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων που επιβάλλει η ίδια.
  • Με πρωτοβουλία της αντιμετωπίστηκε το χρόνιο πρόβλημα της είσπραξης προστίμων, που αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεν στη χώρα μας, αλλά διατηρούν έδρα στην αλλοδαπή. Βρέθηκε, λοιπόν, ο τρόπος, με τη συνεργασία του υπουργείου Οικονομικών, για την είσπραξή τους.

ΔΕΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αρχών Ανταγωνισμού, επικεντρώνει τις έρευνές της
στις αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές (με έμφαση το επίπεδο του λιανεμπορίου).

 Α/Α  Πρακτική  Περιγραφή  Κυριότερος κίνδυνος για τον ανταγωνισμό
 1   Οριζόντιες συμπράξεις (μεταξύ προμηθευτών ή αγοραστών)  Συμφωνίες μεταξύ των ανταγωνιστών για τον καθορισμό τιμών, τον περιορισμό της παραγωγής και τον καταμερισμό της αγοράς  Διατήρηση υψηλών τιμών και τελμάτωση της καινοτομίας εις βάρος των καταναλωτών.
Οι συμπράξεις αυτές αποτελούν πολύ σοβαρή
αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά
 2  Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης-αποκλειστικότητα  Συμβατικές ρήτρες αποκλειστικότητας και παροχή οικονομικών κινήτρων για την εξασφάλιση αποκλειστικότητας (π.χ. εκπτώσεις πίστης, εκπτώσεις στόχου, δωρεάν παροχές)  Αποκλεισμός προμηθευτών που ανταγωνίζονται τη δεσπόζουσα επιχείρηση
 3  Στρατηγικές συμμαχίες αγοραστών  Συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ ανταγωνιζόμενων αγοραστών με σκοπό την από κοινού αγορά ορισμένων εισροών  Υπό ορισμένους όρους, μέσο για τον αποκλεισμό της πρόσβασης ανταγωνιστών σε βασικές εισροές υπό ανταγωνιστικές συνθήκες, αθέμιτη συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστών στις αγορές επόμενων σταδίων
 4   Εφαρμογή προκαθορισμένων τιµών λιανικής  Περιορισμός της δυνατότητας του μεταπωλητή να προσδιορίσει την τιμή πώλησης για τους τελικούς καταναλωτές (καθορισμός τιμών μεταπώλησης)  Περιορισμός του ανταγωνισμού ως προς τις τιμές
 5  Προώθηση συγκεκριμένου σήµατος  Υποχρέωση ή πρόγραμμα παροχής κινήτρων που αναγκάζει τον αγοραστή να καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αναγκών του σε μια συγκεκριμένη αγορά, με αγορές από έναν μόνο προμηθευτή, για δεδομένο χρονικό διάστημα  Πιθανός περιορισμός του διασηματικού ανταγωνισμού εντός των καταστημάτων και/ή αποκλεισμός της αγοράς σε ανταγωνιζόμενους και δυνητικούς προμηθευτές
 6    Προϊόντα ιδιωτικού σήματος  Προϊόντα που κατασκευάζονται από τρίτους σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας προσφοράς και πωλούνται με το σήμα άλλων λιανοπωλητών  Πιθανός περιορισμός προμηθευτών ανταγωνιζόμενων προϊόντων, περιορισμός του διασηματικού ανταγωνισμού εντός των καταστημάτων
 7  Δικαιώματα εισόδου (Entry/listing fees)  Ποσά που απαιτούν ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προκειμένου να τοποθετήσουν ή να τοποθετήσουν σε προνομιακή θέση τα προϊόντα του προμηθευτή. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στην απόδειξη ως προωθητικές ενέργειες ή χορηγούνται χωρίς απόδειξη (φορολογική παράβαση)  Πιθανός αποκλεισμός ανταγωνιζόμενων προμηθευτών
 8  Σύνδεση προϊόντων (βλ. π.χ. παρέμβαση Ε.Α. στην υπόθεση Nestle)  Αγορά ενός προϊόντος (δεσμεύον προϊόν) με τον όρο να αγοραστεί άλλο προϊόν (δεσμευμένο προϊόν)  Πιθανός αποκλεισμός στην αγορά του δεσμευμένου προϊόντος και έμμεσα του δεσμεύοντος προϊόντος
 9   Οι συμφωνίες αποκλειστικής προμήθειας  Άμεση ή έμμεση υποχρέωση που οδηγεί έναν προμηθευτή να πωλεί μόνο σε έναν αγοραστή  Πιθανός αποκλεισμός των άλλων αγοραστών / λιανοπωλητών
 10   Συστήματα πιστοποίησης  Υποχρέωση συμμόρφωσης σε ορισμένους όρους που θέτουν μεμονωμένοι αγοραστές  Δυνητικοί κίνδυνοι αποκλεισμού ανταγωνιζόμενων αγοραστών