Υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θα περιέλθει τελικά η κατά τα άλλα «ανεξάρτητη» Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αναμόρφωση του πλαισίου ελέγχου του ανταγωνισμού, προβλέπει μια σειρά από διατάξεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό, πέρα από την πολιτική ευθύνη του για τη δράση της Επιτροπής, να ελέγχει απόλυτα τη σύνθεσή της, τα οικονομικά της και τη στρατηγική της!

Aυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που, λόγω της κρίσης, του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων και της ανάγκης για αποπληθωρισμό των τιμών καθίσταται αναγκαία -περισσότερο από κάθε άλλη φορά- η ύπαρξη ενός πραγματικά ανεξάρτητου φορέα ελέγχου της αγοράς, ενός οργάνου που θα μπορούσε να συνεισφέρει τα μέγιστα για την ανάταξη της οικονομίας…

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα επεσήμανε ο αρμόδιος υπουργός, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, με το νομοσχέδιο που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή:
• Χάνεται για την Επιτροπή Ανταγωνισμού η πολιτική διαχείρισης των απόρρητων στοιχείων που συγκεντρώνει από τους διενεργούμενους ελέγχους και τις έρευνες στην αγορά. Πλέον, κάθε στοιχείο το οποίο θα ζητείται από το υπουργείο πρέπει να αποστέλλεται στο γραφείο του υπουργού ανεξάρτητα από το αν φέρει τον χαρακτηρισμό «απόρρητο», πάντα όμως υπό την προϋπόθεση ότι ο υπουργός… θα το διαχειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια! Σημειώνουμε ότι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την αποστολή των στοιχείων στις… αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου (κλαυσίγελος)!
• Ο υπουργός θα έχει τη δυνατότητα όχι απλά να δίνει εντολή για την εκτέλεση μιας έρευνας, αλλά και να ζητά τη διενέργειά της κατά προτεραιότητα, με αποτέλεσμα κάθε παρέμβαση του υπουργού να σημαίνει και αλλαγή του στρατηγικού σχεδιασμού της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής!
• Ο υπουργός είναι αυτός ο οποίος θα προτείνει πέρα από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο (νέα θέση στη σύνθεση της Επιτροπής), όπως και τα μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.
•  Ο υπουργός διορίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που θα ελέγχει τα μέλη της Επιτροπής, με αποτέλεσμα ο φορέας να βρίσκεται μονίμως υπό την αυστηρή «επίβλεψη» της κυβέρνησης.
• Χάνεται η οικονομική αυτοτέλεια που απολαμβάνει σήμερα η Επιτροπή. Πλέον ο προϋπολογισμός της θα εγκρίνεται κάθε χρόνο από την κυβέρνηση, παρά το γεγονός μάλιστα ότι κάθε δύο χρόνια, μέχρι και το 80% των αποθεματικών του φορέα δίδεται προς ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς τα έσοδά της προέρχονται από τις εισφορές των ανωνύμων εταιρειών (1ο/οο επί των αυξήσεων μ/κ των Α.Ε. και 1ο/οο επί του μ/κ κάθε νεοϊδρυθείσας Α.Ε.). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009 λόγω του πακέτου των εγγυήσεων που δόθηκαν προς τις τράπεζες με τη μορφή αυξήσεων μ/κ, η Επιτροπή εξασφάλισε έξτρα έσοδα της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Το νέο καθεστώς
Πέραν των ανωτέρω, στις σημαντικότερες αλλαγές που θα επέλθουν στο ισχύον καθεστώς με την ψήφιση του νομοσχεδίου είναι και οι εξής:
•  Ορίζεται στην επιτροπή θέση αντιπροέδρου.
•  Αυξάνονται τα μέλη της από 9 σε 12.
•  Αλλάζει ο τρόπος διορισμού των μελών. Με το νέο καθεστώς από το Υπουργικό Συμβούλιο θα περνά εκτός από τον διορισμό του προέδρου και ο διορισμός του αντιπροέδρου, όπως και των εισηγητών, για τους οποίους θα δίνει τη σύμφωνη γνώμη της και η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
•  Αποκλειστικής απασχόλησης θα είναι πλέον επτά μέλη της Επιτροπής. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και οι 5 εισηγητές (σήμερα στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχουν 4 εισηγητές).