Σε πρωτοβουλίες εξαγορών προχώρησε πρόσφατα ο όμιλος Μασούτης στον Βόλο και την Κατερίνη, προσθέτοντας στο δυναμικό του δικτύου του 10 καταστήματα, επενδυτικού κόστους περίπου 18 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας έτσι το «ψυχολογικό όριο» των 200 σούπερ μάρκετ και εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του στη Θεσσαλία. Η πρώτη εξαγορά αφορά στην αλυσίδα Πασχαλίδης, με 7 καταστήματα στην πόλη της Κατερίνης -εκ των οποίων τα 5 ιδιόκτητα- και ετήσιο τζίρο περί τα 22 εκατ. ευρώ. Το τίμημα της εν λόγω εξαγοράς υπολογίζεται ότι θα φτάσει περίπου τα 17 εκατ. ευρώ (θα καθοριστεί επακριβώς μετά την αποτίμηση των αποθεμάτων της εξαγοραζομένης, η πλήρης απορρόφηση της οποίας εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί από τη Μασούτης μέχρι το τέλος του έτους). Η δεύτερη εξαγορά αφορά σε τρία καταστήματα της αλυσίδας Γεωργάκος στον Βόλο, έναντι τιμήματος 1 εκατ. ευρώ. Τα δύο από τα τρία εξαγορασθέντα καταστήματα στον Βόλο τέθηκαν ήδη σε λειτουργία. Σημειώνουμε ότι η Μασούτης δεν κρύβει τις προθέσεις της να επεκταθεί περαιτέρω τόσο στη Θεσσαλία όσο και νοτιότερα, στην περιοχή της Λαμίας. ‘Οσον αφορά στην περιοχή της Αττικής, η διοίκησή της εκτιμά πως η ύπαρξη μίας διαθέσιμης προς πώληση αλυσίδας δυναμικού 10-15 καταστημάτων θα αποτελούσε σοβαρό κίνητρο για την επέκταση της βορειοελλαδικής αλυσίδας στην πρωτεύουσα.