Η ελληνική «φέτα» πέτυχε χθες τελική νίκη μετά από «μάχη» 6 ετών με αντίπαλους τις απομιμήσεις από την Ολλανδία, τη Δανία και άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο, οι «15» απέτυχαν να συμφωνήσουν επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατοχύ-ρωση της ονομασίας της φέτας στην Ελλάδα.

Η ελληνική «φέτα» πέτυχε χθες τελική νίκη μετά από «μάχη» 6 ετών με αντίπαλους τις απομιμήσεις από την Ολλανδία, τη Δανία και άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο, οι «15» απέτυχαν να συμφωνήσουν επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατοχύρωση της ονομασίας της φέτας στην Ελλάδα

Εναντίον της πρότασης ψήφισαν η Αγγλία, η Δανία και η Γερμανία, απείχαν η Γαλλία, η Αυστρία και η Ιρλανδία, ενώ υπέρ της πρότασης ψήφισαν όλες οι άλλες χώρες. Με βάση τη συνθήκη, σε περίπτωση αδυναμίας του Συμβουλίου Υπουργών να λάβει απόφαση με ειδική πλειοψηφία, η Κομισιόν μπορεί μέσα σε διάστημα τριών μηνών να υιοθετήσει την πρότασή της. Η Kομισιόν έδωσε οριστικό τέλος, κατοχυρώνοντας απόλυτα τις ελληνικές θέσεις στη γνωστή υπόθεση της φέτας, με την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στις 27/6 για έκδοση νέου κανονισμού που θα προβλέπει ότι η φέτα καταχωρείται στο μητρώο προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και παράγεται μόνο στην Ελλάδα. Θεωρείται βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εντάξει τη φέτα στο σχετικό κοινοτικό κατάλογο των προστατευόμενων προϊόντων του Κανονισμού 1107/96, ενώ θα δώσει στους παραγωγούς άλλων κοινοτικών χωρών μία πενταετή περίοδο προσαρμογής. Όπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας, κ. Γιώργος Δρυς, που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο συμβούλιο, πρόκειται για μια εξέλιξη που δικαιώνει τις επίμονες προσπάθειες των ελληνικών αρχών και διαμορφώνει όρους για ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής στο συγκεκριμένο προϊόν. Το τυρί με το όνομα «φέτα» που θα διατίθεται στο εξής στις αγορές της Ευρώπης και των τριών χωρών θα πρέπει να είναι ελληνικό και μόνο ελληνικό.

Το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας προχώρησε στην απόφαση έκδοσης του νέου κανονισμού (τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής όσον αφορά την ονομασία «φέτα», αφού έλαβε υπ' όψιν μία σειρά από στοιχεία που επιβεβαιώνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ιστορική σχέση ορισμένων περιοχών της χώρας μας με το συγκεκριμένο προϊόν και τη συνέπεια με την οποία η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία που έλαβε υπ' όψιν του το Συμβούλιο και με βάση τα οποία από την προσχώρηση της Ελλάδας στην Κοινότητα, το 92% περίπου της κατανάλωσης του τυριού φέτα στην Κοινότητα πραγματοποιείτο στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια καταγράφηκε σταδιακή αύξηση της κατανάλωσης στα άλλα κράτη-μέλη, έτσι ώστε η Ελλάδα να αντιπροσωπεύει έκτοτε το 73% περίπου της συνολικής κοινοτικής κατανάλωσης. Όσον αφορά την παραγωγή του συγκεκριμένου τυριού, η επιτροπή διαπιστώνει ότι η παραγωγή στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 60% της συνολικής παραγωγής του τυριού αυτού και το 90% της κοινοτικής παραγωγής με βάση το γάλα προβατίνας και αίγας. Το τυρί «φέτα» με βάση το αγελαδινό γάλα, το οποίο αντιπροσωπεύει το 34% της συνολικής κοινοτικής παραγωγής, προορίζεται κυρίως για τρίτες χώρες.