Τον Ιανουάριο φέτος, οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση, φτάνοντας σε αξία τα 226,5 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2008 δίνει το μέτρο των επιπτώσεων της κρίσης στην αγορά, καθώς το ποσοστό της αύξησής τους σε αξία διαμορφώθηκε στο 143,5%. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η αύξησή τους τον Δεκέμβριο: 157% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2007, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές προσέγγισαν τα 25,4 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η αγορά δουλεύει το λιγότερο με επιταγές 9μήνου, ενώ οι τράπεζες ασκούν πλέον σκληρούς ελέγχους στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται στο «σπάσιμο» των επιταγών, απορρίπτοντας τώρα τις 5 στις 10 νέες επιταγές που τους προσκομίζονται.

Πρωτόγνωρη για τα ελληνικά χρονικά είναι η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, καθώς η δραματική άνοδος των ακάλυπτων επιταγών που καταγράφεται από μήνα σε μήνα το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με την αναιμική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, οδηγεί στα πρόθυρα της κατάρρευσης δεκάδες επιχειρήσεων.

Μόνο τον Ιανουάριο οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση, φτάνοντας η αξία τους τα 226,5 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2008 δίνει το μέτρο των επιπτώσεων της κρίσης στην αγορά, καθώς το ποσοστό της αύξησης φέτος διαμορφώθηκε στο 143,5%, ως προς την αξία του συνόλου των ακάλυπτων επιταγών. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η αύξησή τους τον Δεκέμβριο, της τάξης του 157% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2007.

Αδυναμία εκτίμησης των προοπτικών

Την ίδια ώρα, και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, που προσέγγισαν τα 25,4 εκατ. ευρώ, δίνουν τον ορισμό της δυσκολίας και της οικονομικής ασφυξίας που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Τα «φέσια», δηλαδή οι λεγόμενοι «δείκτες ασφυξίας» για την εξέλιξη των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών, φθάνουν συνολικά τα 252 εκατ. ευρώ.

«Οι ρυθμοί μεγέθυνσης της οικονομικής ασφυξίας είναι πρωτόγνωροι. Δεν τους έχει ζήσει ποτέ άλλοτε η ελληνική αγορά. Ακόμα και το 2005, που είχαμε αύξηση των ακάλυπτων επιταγών, τα ποσοστά σε καμία περίπτωση δεν προσέγγιζαν τα σημερινά», επισημαίνει ο κ. Γιάννης Μούργελας, πρόεδρος της Τειρεσίας ΑΕ. ‘Οπως εξηγεί, το πρόβλημα προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, προσθέτοντας ότι, επειδή ακριβώς δεν υπήρξαν στο παρελθόν παρόμοιες εμπειρίες, δεν είναι δυνατό να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις ή εκτιμήσεις, σχετικά με το πότε πρέπει να αναμένεται η ανάκαμψη της αγοράς και η αποκατάσταση της ρευστότητας.

Οι 5 στις 10 δεν «σπάνε»

Σήμερα, η αγορά δουλεύει το λιγότερο με επιταγές 9μήνου, ενώ οι τράπεζες ασκούν πλέον σκληρούς ελέγχους στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται στο «σπάσιμο» των επιταγών, απορρίπτοντας τώρα τις 5 στις 10 νέες επιταγές που τους προσκομίζονται από τις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότησή τους.

Προθεσμία 16 ημερών για εξόφληση

Η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα ανάγκασε, μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών με ρύθμισή του να απαγορεύσει την εμφάνιση στον Τειρεσία των επιταγών, οι οποίες μπορεί μεν να «σφραγίστηκαν», άλλα αποδεδειγμένα εξοφλήθηκαν εντός 8ημέρου από την «σφράγισή» τους, ενώ έδωσε προθεσμία 16 ημερών για την εξόφληση των ακάλυπτων επιταγών. Μάλιστα, από την αναγγελία στον Τειρεσία εξαιρεί δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, που δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 500 ευρώ.

‘Ομως, παρά το ευεργετικό μέτρο, οι επιχειρηματίες -στην πλειονότητά τους μικρομεσαίοι- δηλώνουν ότι κάθε μέρα τα περιθώρια στενεύουν, αφού η αγορά έχει στερέψει από μετρητά, και η κάθε νέα ακάλυπτη επιταγή δημιουργεί αλυσιδωτή αντίδραση στην αγορά, με δυσμενείς συνέπειες και στους εκδότες των επιταγών που αδυνατούν να τις καλύψουν και σε αυτούς που περιμένουν να πληρωθούν.

Μόλις 2 στους 10 αιτούντες ικανοποιούνται

«Η εικόνα του Ιανουαρίου δεν είναι παρά η πρόγευση των όσων θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση της αγοράς», τονίζει ο κ. Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Μάλιστα, καταγγέλλει την δυσκολία δανειοδότησης όσον αφορά στη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης των μικρών επιχειρήσεων ακόμα και από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).

‘Οπως διαπιστώνουν στελέχη των τραπεζών, μόλις 2 στα 10 αιτήματα που δέχονται οι τράπεζες από την έναρξη του ξεσπάσματος της χρηματοπιστωτικής κρίσης για δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων παίρνουν το «πράσινο φως» για την εκταμίευση. Ειδικότερα, η συμμετοχή στο ΤΕΜΠΜΕ μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά από τις 50.000 και πλέον αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν εγκριθεί περίπου οι 15.000, δηλαδή ποσοστό 30%, για ποσά συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ.