Ήταν Μάιος του 1999 (σελφ σέρβις, τεύχος 269, σελ. 37). Τα μόνα κοινά εκείνης της εποχής με τη σημερινή είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου και η έννοια των «οριζόντιων δράσεων». Όλα τα άλλα αντιστράφηκαν – φυσικά, μαζί με το περιεχόμενο των «οριζόντιων δράσεων»...

Πακτωλός δισεκατομμυρίων προβλέπεται από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (ΕΠΒ), στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές βιομηχανικές επιχειρήσεις, μεγάλο μέρος των οποίων δραστηριοποιείται στους τομείς των τροφίμων και ποτών, καθώς και των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Παράλληλα, το νέο ΕΠΒ 2000-2006, που επεξεργάστηκε το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις, δίνει ιδιαίτερο βάρος σε ό,τι αφορά στις αποκαλούμενες «οριζόντιες δράσεις» στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, της έρευνας και της καινοτομίας, της πληροφορικής και της ποιότητας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από το νέο ΕΠΒ προβλέπεται να δοθούν περί τα 645 δισ. δρχ. (συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής), ποσό που αποτελεί το 29% του συνολικού ΕΠΒ, έναντι 103 δισ. δρχ., που δόθηκαν στο Β΄ ΚΠΣ (1994-1999), ποσό που αποτελούσε το 9% του συνολικού κόστους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης, που ολοκληρώθηκαν σε αλλεπάλληλες συσκέψεις υπό την προεδρία του υπουργού κ. Ευ. Βενιζέλου και την αποφασιστική συμβολή της υφυπουργού κυρίας Ά. Διαμαντοπούλου, το νέο ΕΠΒ θα είναι συνολικού ύψους 2,23 τρισ. δρχ., έναντι 1,1 τρισ. δρχ. του προηγούμενου. Η ιδιωτική συμμετοχή θα είναι ύψους 1.157 δισ. δρχ. (53% του συνόλου) και το υπόλοιπο είναι οι ενισχύσεις από τα κοινοτικά ταμεία…