Το 2002 ήταν μία σχετικά καλή χρονιά για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Αν και κατά γενική παραδοχή μετά το πρώτο εξάμηνο είχαν διαφανεί τα σημάδια της κόπωσης της αγοράς, εν τούτοις ο κλάδος των τροφίμων πήγε σχετικά καλά συγκριτικά με τους άλλους κλάδους, με τα σούπερ μάρκετ να κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος.

Το 2002 ήταν μία σχετικά καλή χρονιά για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Αν και κατά γενική παραδοχή μετά το πρώτο εξάμηνο είχαν διαφανεί τα σημάδια της κόπωσης της αγοράς, εν τούτοις ο κλάδος των τροφίμων πήγε σχετικά καλά συγκριτικά με τους άλλους κλάδους, με τα σούπερ μάρκετ να κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος.

Το 2002 ξεκίνησε με διάσπαρτη την ανησυχία για κάμψη της αγοράς και ανάσχεση της κατανάλωσης που προκλήθηκε από την εισαγωγή του ευρώ. Οι χρησμοί των… παραθυρο-φίλων και της πανσπερμίας των νεόκοπων «ειδικών» για μια ακόμα φορά δεν επαληθεύτηκαν. Οι επιχειρήσεις, παρά τον λίγο χρόνο που είχαν για να προετοιμαστούν, ανταποκρίθηκαν πλήρως και πανέτοιμες αντιμετώπισαν με επιτυχία τα προβλήματα που προέκυψαν. Οι καταναλωτές αντέδρασαν με ωριμότητα και υπομονή και προσαρμόστηκαν γρήγορα στο νέο νόμισμα. Να επισημάνουμε ότι και οι άλλοι 11 εταίροι μας που πέρασαν στο ευρώ δεν είχαν λιγότερα προβλήματα.

Το 2002 οι εξαγορές παρουσίασαν σχετική ύφεση, ενώ ολοκληρώθηκε μία σειρά συγχωνεύσεων επιχειρήσεων που είχαν εξαγοραστεί τα προηγούμενα χρόνια:

 • Η ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ συγχωνεύθηκε την 31/12/2002 με την ΚΑΡΦΟΥΡ-ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ, δημιουργώντας τη νέα εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.

 • Η ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ και η ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ συγχωνεύθηκαν στις 31/12/2002, ιδρύοντας τη νέα εταιρεία ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ.

 • Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ συγχώνευσε με απορρόφηση την 1/1/2002 την ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕ και στις 30/6/2002 την ΑΡΙΣΤΑ ΑΕ.

 • Στη βόρεια Ελλάδα η Σ/Μ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ και ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ προέβησαν σε μικρότερης έκτασης εξαγορές και συγχωνεύσεις, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή στρατηγική που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτό το κλίμα τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη του κλάδου των σούπερ μάρκετ παρουσιάζονται βελτιωμένα, βασισμένα σε ένα εκτεταμένο δείγμα, που αποτελείται από τις 69 μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

 • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,1%.

 • Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 18,1%, υπερβαίνοντας την αύξηση των πωλήσεων κατά 5%. Σε ποσοστό επί των πωλήσεων, από 19,92% το 2001 ανήλθαν το 2002 σε 20,79%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,87%. Σε απόλυτα μεγέθη το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 58,9 εκατ. ευρώ.

 • Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 11,25% και είναι μικρότερο κατά 1,85% από τη μεταβολή των πωλήσεων και κατά 6,85% μικρότερο από τη μεταβολή των μικτών κερδών εκμετάλλευσης. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων, από 19,3% το 2001 έπεσε στο 19,0% το 2002, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,3%.

 • Τα κέρδη προ αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 62%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 2,9% το 2001 ανήλθαν σε 4,1% το 2002 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 1,2%.

 • Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 356,3%.

Η εικόνα αυτή παρουσιάζει θεαματική βελτίωση, η οποία βέβαια οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων, όπως:

 • την αύξηση των πωλήσεων,
 • την αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους,
 • τη μείωση του ποσοστού των λειτουργικών εξόδων,
 • τη σημαντική μεταβολή–αύξηση των ανόργανων εσόδων κατά 28,6%, με κύρια προέλευση τις υπεραξίες ακινήτων που παραχωρήθηκαν για Sale & Leaseback,

 • το γεγονός ότι το 2001 πολλές επιχειρήσεις είχαν παρουσιάσει σημαντικές ζημιές, που το 2002 είτε μειώθηκαν είτε σε αρκετές περιπτώσεις μεταστράφηκαν σε κέρδη.

Ανάλογη θετική εικόνα εμφανίζουν οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν.

 

Αναλυτικούς πίνακες βλέπε τεύχος Νο. 319-20 σελ. 11