Περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα εμπλέκονται σήμερα σε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενώ ακόμη ένα εκατομμύριο σχεδιάζουν να ξεκινήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της επόμενης τριετίας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση (2006-2007) του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, περίπου δύο εκατομμύρια συμπατριώτες μας ασκούν το "επιχειρείν" ή σχεδιάζουν να εισέλθουν στον κόσμο των business λίαν προσεχώς. Η άλλη, η δυσάρεστη, όψη του νομίσματος λέει ότι ένας στους πέντε που προσπάθησε να γίνει επιχειρηματίας το 2006 το έκανε από ανάγκη, γιατί δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Επίσης, κάτι λιγότερο από 200.000 άτομα τερμάτισαν άδοξα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα την ίδια περίοδο.

Η άλλη, η δυσάρεστη, λέει ότι ένας στους πέντε Ελληνες που προσπάθησε να γίνει επιχειρηματίας το 2006 το έκανε από ανάγκη, γιατί δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Επίσης, κάτι λιγότερο από 200.000 άτομα τερμάτισαν άδοξα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα την ίδια περίοδο.

Ολα τα παραπάνω είναι στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, που αναφέρεται στην περίοδο 2006-2007. Από την έρευνα στον ενεργό πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών, προκύπτουν για το 2006 τα εξής:

  • 1,1 εκατ. άτομα στην Ελλάδα, σχεδόν του 16% του πληθυσμού, εμπλέκονται σε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Από αυτούς, 600.000 άτομα ήταν καθιερωμένοι επιχειρηματίες, συμμετείχαν, δηλαδή, στην ιδιοκτησία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, ενώ περίπου 540.000 άτομα βρίσκονταν στα αρχικά στάδια έναρξης κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • 965.000 άτομα, περίπου το 14,2% του συνολικού πληθυσμού, δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της επόμενης τριετίας.
  • 18.000 άτομα, το 2,7% του πληθυσμού, διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
  • Πάνω από το 20% των επιχειρηματικών προσπαθειών το 2006, αποτελεί επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δηλαδή, από άτομα που στράφηκαν στην επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης.
  • Η μέση ηλικία του νέου επίδοξου επιχειρηματία είναι τα 38 έτη, ενώ το 2005 ήταν τα 36,5 έτη.
  • Οι μισοί νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες ανήκουν στο ανώτερο εισοδηματικό κλιμάκιο του ελληνικού πληθυσμού, κάτι που φανερώνει ότι το επιχειρείν απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η έρευνα έδειξε ότι υστερούν σημαντικά έναντι των ανδρών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το σύνολο της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων κατανέμεται κατά 70% προς 30% περίπου ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, δύο στις πέντε γυναίκες (έναντι ενός στους πέντε άνδρες) δηλώνουν ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για λόγους ανάγκης.

Εμπόδια στο νέο “επιχειρείν”

Τα βασικά εμπόδια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις κατηγορίες:

  • Τα γραφειοκρατικά εμπόδια, που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, αποτελούν βασικό ανασταλτικό παράγοντα στην εκδήλωση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής υπάρχει μεν επάρκεια προγραμμάτων και δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας, ωστόσο η αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών και οι αγκυλώσεις των υπηρεσιών υπερακοντίζουν τις θετικές επιδράσεις αυτών των πολιτικών.
  • Η σχέση του εκπαιδευτικού συστήματος με την επιχειρηματικότητα απαιτεί σημαντική βελτίωση σε όλες τις βαθμίδες του.