Μπορεί ο τραπεζικός δανεισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 30% την τελευταία τριετία, αλλά αν προ ολίγων μηνών οι τράπεζες έδιναν αφειδώς χρήματα με ελάχιστες ή μηδενικές εξασφαλίσεις, τώρα η εκταμίευση νέων δανείων έχει μετατραπεί σε επίπονη διαδικασία που διαρκεί από αρκετές ημέρες μέχρι κάποιες εβδομάδες. Καθώς τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές μόνο αισιόδοξα δεν είναι, η εποχή του ακριβού χρήματος για τους επιχειρηματίες αναμένεται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον ως τα τέλη του 2008, δυσχεραίνοντας κυρίως εκείνους που έχουν μεγάλο τραπεζικό δανεισμό.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν με τον δανεισμό τους οι μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων και γενικότερα του λιανικού εμπορίου, εξαιτίας της κάμψης της ζήτησης ένεκα των ανατιμήσεων. Η εικόνα, πάντως, όσον αφορά στις μικρές λιανεμπορικές επιχειρήσεις είναι διαφορετική, καθώς, όπως λένε οι τραπεζίτες, τα οικονομικά τους είναι πιο «συμμαζεμένα».

Δυσκόλεψαν τα πράγματα

Είτε πρόκειται για τις εισηγμένες είτε για τις μικρότερου βεληνεκούς επιχειρήσεις, το ακριβό χρήμα δυσχεραίνει τις επενδυτικές προοπτικές όλων, οδηγώντας στην ακύρωση ή αναπροσαρμογή των επιχειρηματικών πλάνων και προκαλώντας δυσκολίες στην κεφαλαιακή ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor, βάσει του οποίου υπολογίζονται τα περισσότερα τραπεζικά δάνεια (όπως και τα κουπόνια των εταιρικών ομολόγων που πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις), έχει εκτιναχθεί το τελευταίο τρίμηνο κατά 0,5% -φτάνει πλέον το 4,75%- ανατρέποντας εκ βάθρων τους οικονομικούς προϋπολογισμούς, όσον αφορά και στις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. ‘Ετσι, δεν είναι καθόλου σπάνιο το φαινόμενο ακόμα και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου να δανείζονται με spread, που υπερβαίνει ακόμα και τη μία μονάδα πάνω από το διατραπεζικό επιτόκιο (Euribor τριμήνου πλέον 1%), ενώ για τις μικρότερες επιχειρήσεις το «καπέλο» μπορεί να ξεπερνά τις δύο ή και τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

‘Oμως, ακόμα κι αν οι επιχειρηματίες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το επιπλέον κόστος, δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια, καθώς οι τράπεζες είναι πια πολύ επιλεκτικές στις χρηματοδοτήσεις τους. Πράγματι, ενώ μέχρι πρότινος η εκταμίευση ενός δανείου ακόμα και αρκετών εκατομμυρίων ευρώ ήταν «ζήτημα ρουτίνας», πλέον οι τράπεζες περνούν από «κόσκινο» τον ισολογισμό και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις τής εκάστοτε εταιρείας, προκειμένου να δώσουν το «πράσινο φως» για τον δανεισμό της.

Τι προσφέρουν οι τράπεζες

Εθνική Τράπεζα : «Αιχμή του δόρατος» στη γκάμα των επιχειρηματικών δανείων της είναι το προϊόν «Επιχειρηματικό Πολυδάνειο», το οποίο καλύπτει ανάγκες αγοράς ή ανακαίνισης επαγγελματικής στέγης, εξοπλισμού επαγγελματικού αυτοκινήτου και άυλων παγίων. Τα χρήματα του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση ρευστότητας (κεφάλαιο κίνησης), πληρωμή «δικαιωμάτων εισόδου» σε επιχειρήσεις που αναπτύσσονται μέσω franchising, καθώς και για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Alpha Bank : Η γκάμα της στα επιχειρηματικά δάνεια εκτείνεται στις λύσεις για κεφάλαιο κίνησης, αγορά εξοπλισμού ή μέσων μεταφοράς, απόκτηση επαγγελματικής στέγης και χορήγηση εγγυητικών επιστολών. Για τους επιχειρηματίες που θέλουν κεφάλαιο κίνησης, τα δάνεια έχουν και βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα (έως 6 χρόνια), ενώ υπό προϋποθέσεις η τράπεζα επιστρέφει το 10% των τόκων στους συνεπείς πελάτες. Η απόκτηση εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και επαγγελματικής στέγης γίνεται είτε με τον παραδοσιακό δανεισμό είτε με leasing, με τη μέγιστη διάρκεια να φτάνει τα 20 χρόνια (για αγορά ακινήτου).

Emporiki Bank: Η «οικογένεια» δανείων EasyBusiness είναι η πρότασή της για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 3 εκατ. ευρώ. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται τα Easy Ανοιχτό, Easy Επιχειρηματική Στέγη, Easy Εξοπλισμός, Easy Ρευστότητα και Easy Leasing, καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρηματικών αναγκών. Οι συνεπείς πελάτες της απολαμβάνουν έως και 10% επιστροφή στους τόκους των δανείων τους.

Aspis Bank : Για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω του 1 εκατ. ευρώ διαθέτει ανοικτό επαγγελματικό δάνειο, δάνειο προκαθορισμένης αποπληρωμής, δάνειο για ταμειακή διαχείριση, για αγορά εξοπλισμού και για απόκτηση επαγγελματικής στέγης, με ή χωρίς προστασία επιτοκίου.

ATEBank : Διαθέτει δάνεια για κεφάλαιο κίνησης βραχυπρόθεσμου ή μονιμότερου χαρακτήρα, ανοικτά δάνεια, χορηγήσεις επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμού, καθώς και επενδυτικά δάνεια. Από τη γκάμα αυτή ξεχωρίζει το «Ελεύθερο» δάνειο. Πρόκειται για δάνειο κεφαλαίου κίνησης με κυμαινόμενο επιτόκιο, του οποίου η μόνη διασφάλιση είναι η προσωπική εγγύηση του επιχειρηματία ή των εταίρων της επιχείρησης. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των τόκων ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο. Το κεφάλαιο μπορεί είτε να αποπληρώνεται με ελεύθερες καταβολές κατά τη διάρκεια ισχύος και ως τη λήξη τού πιστοδοτικού ορίου είτε να ανανεώνεται στη λήξη του.

First Business Bank: Διαθέτει δάνειο κεφαλαίου κίνησης διάρκειας μέχρι ένα έτος, όπως και δάνειο για την αγορά και κατασκευή επαγγελματικής στέγης, διάρκειας μέχρι 10 ετών. Επίσης, καλύπτει ανάγκες χρηματοδότησης για αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού.

Citibank: Το πρόγραμμα «Εμπορική Δύναμη» της Citibank περιλαμβάνει δυνατότητα προεξόφλησης άτοκων δόσεων για προείσπραξη των απαιτήσεων από τις πωλήσεις που γίνονται με άτοκες δόσεις, μέσω των καρτών Diners Club, Citibank Visa και Citibank MasterCard. Επίσης, περιλαμβάνει ανοικτό εμπορικό δάνειο για κεφάλαιο κίνησης μέχρι και 50% του ύψους των απαιτήσεων από πωλήσεις με άτοκες δόσεις, ενώ η τράπεζα διαθέτει επίσης επιχειρηματικά δάνεια για αγορά εξοπλισμού αλλά και επαγγελματικής στέγης.

Eurobank: Διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα δανείων για επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων. Το σχετικό πακέτο καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου, όπως αγορά νέου ή μεταχειρισμένου επαγγελματικού εξοπλισμού, επίπλων, εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες έργων κατασκευής και ανακαίνισης του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της επιχείρησης, αγορά επαγγελματικής στέγης και κόστος μελετών για τα έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού.

Η χρηματοδότηση φτάνει το 100% του κόστους προϋπολογισμού εργασιών ή το 120% της αξίας των τιμολογίων αγοράς, το επιτόκιο εξαρτάται από το Euribor ή το ελβετικό φράγκο, η εκταμίευση γίνεται εφάπαξ για όλο το ποσό και η αποπληρωμή πραγματοποιείται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις έως 20 έτη. Επιπλέον, με το POS Eurobank προσφέρεται ανταγωνιστική προμήθεια συναλλαγών για όλες τις κάρτες, λογαριασμός όψεως με δωρεάν συναλλαγές, κάρτα εξυπηρέτησης και αγορών.

Τράπεζα Πειραιώς: Διαθέτει πλήρη γκάμα επιχειρηματικών δανείων, ωστόσο διαφοροποιείται ανταγωνιστικά, χάρη στο πρόγραμμα «Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό με την ασφάλεια της ING Πειραιώς», που συνδυάζει τη χορήγηση χρημάτων με την ασφάλεια ζωής και μόνιμης ολικής ανικανότητας. Στην κατηγορία δανείων κεφαλαίου κίνησης και επαγγελματικής στέγης η τράπεζα προσφέρει επιλογή νομίσματος μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου.

Geniki Bank : Διαθέτει ξεχωριστό δάνειο, που απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις. Πρόκειται για το Geniki Business Start που καλύπτει ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, κάλυψη λειτουργικών αναγκών με τη χορήγηση ποσού έως 25.000 ευρώ. Η συνολική διάρκεια του δανείου είναι τρία έτη, υπάρχει επιλογή για περίοδο χάριτος 18 μηνών, κατά την διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο οι τόκοι και επιβαρύνεται με σταθερό επιτόκιο. Η τράπεζα διαθέτει πλήρη γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα.

HSBC : Προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί της πλήρες πακέτο χρηματοδοτικών υπηρεσιών, καθώς και δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Ειδικά μέσω της υπηρεσίας HSBCnet, επιτρέπει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις στους λογαριασμούς που τηρούνται τόσο στην HSBC όσο και σε άλλες τράπεζες, μεταξύ των οποίων και όσων είναι συνδεδεμένοι με τα επιχειρηματικά δάνεια.

Τράπεζα Κύπρου: Διαθέτει πλήρες «πακέτο» χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα προσφερόμενα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια για απόκτηση παγίων και επαγγελματικής στέγης και οι χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα από τα ειδικά Κέντρα Επιχειρηματικής Πίστης της τράπεζας.

Marfin Egnatia Bank: Το «Marfin Business Transfer», ένα πρόγραμμα μεταφοράς οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων, διαφοροποιεί τη Marfin Egnatia Bank, προσφέροντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης από 6.000 έως 200.000 ευρώ και μάλιστα χωρίς εξασφαλίσεις για ποσό έως 50.000 ευρώ. Στη γκάμα προϊόντων της τράπεζας περιλαμβάνονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επαγγελματικής στέγης, ενώ το δάνειο εξασφαλίζει κεφάλαιο κίνησης έως 300.000 ευρώ, μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς οφειλών από άλλες τράπεζες.

Millennium Bank: Με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια η τράπεζα επιχειρεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν οι επαγγελματίες. Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα Mbusiness Υπερανάληψη, Mbusiness Ανοιχτό και Mbusiness Express. Αντίστοιχα, για όσους έχουν ανάγκη μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, διαθέτει τα προϊόντα Mbusiness Εξοπλισμού και Mbusiness Επαγγελματικής Στέγης.

Probank: Προσφέρει χορηγητικές λύσεις τόσο για τον βραχυπρόθεσμο όσο και για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματιών σε κεφάλαιο κίνησης γίνεται είτε με αλληλόχρεο λογαριασμό είτε με δάνειο διάρκειας έως 5 ετών.

Proton Bank: Διαθέτει στους επαγγελματίες πελάτες της δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, αλλά και για αγορά εξοπλισμού ή ακινήτων. Στην πρώτη περίπτωση, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται έως το 100% του τζίρου της επιχείρησης, ενώ υπάρχει και η επιλογή λήψης κεφαλαίου κίνησης με εξασφάλιση μεταχρονολογημένων επιταγών.

Σημειώνουμε ότι, εκτός από τα επιτόκια στα οποία σημειώνονται αυξήσεις το τελευταίο διάστημα, η μάχη του ανταγωνισμού των τραπεζών έχει πλέον μεταφερθεί και στο επίπεδο των προμηθειών για την εκτέλεση βασικών εργασιών.

Ποιες ανάγκες χρηματοδοτούν οι τράπεζες 

 • Κεφάλαιο κίνησης: Προσφέρονται τόσο ανοιχτά όσο και τοκοχρεολυτικά επιχειρηματικά δάνεια για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, χωρίς να απαιτείται προσημείωση ακινήτου. Στην πρώτη περίπτωση το επιτόκιο είναι πάντοτε κυμαινόμενο, ενώ οι περισσότερες τράπεζες παρέχουν διευκολύνσεις στην αποπληρωμή, καθώς δίνουν τη δυνατότητα καταβολής μόνο των τόκων, ακόμη και ανά τρίμηνο, και εξόφληση του κεφαλαίου όποτε επιλέξει ο επιχειρηματίας. 
 • Εξοπλισμός: Οι τράπεζες χρηματοδοτούν ως και το 100% της αξίας του τιμολογίου αγοράς του εξοπλισμού, που θέλει να αποκτήσει η επιχείρηση. Τα δάνεια είναι τοκοχρεολυτικά, έχουν διάρκεια που μπορεί να φθάσει ως και τα 10 έτη, εξοφλούνται είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο. 
 • Επαγγελματική στέγη: Τα δάνεια της κατηγορίας χρηματοδοτούν την αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευήν επαγγελματικού ακινήτου, οικοπέδου, καθώς και την ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου. Στην προκειμένη περίπτωση, παρέχεται εξασφάλιση στην τράπεζα, με την προσημείωση του ακινήτου, αυξάνοντας τη μέγιστη διάρκεια εξόφλησης ακόμη και στα 25 χρόνια. ‘Οσον αφορά στα επιτόκια, υπάρχει η δυνατότητα «κλειδώματος» του κόστους δανεισμού ακόμη και για 15 έτη.

 

Τα επιτόκια ανά τράπεζα (δεν περιλαμβάνονται οι νόμιμες εισφορές. Τα περιθώρια της τράπεζας εξαρτώνται από τον εκάστοτε πελάτη)

 • Εθνική: Από 7,% σταθερό για κεφάλαιο κίνησης και αγορά παγίων.
 • Alpha Bank: Από 5,15% σταθερό για το πρώτο έτος.
 • Eurobank: Euribor ή Libor πλέον περιθωρίου.
 • Πειραιώς: Βασικό επιτόκιο χορηγήσεων από 7,7% πλέον περιθωρίου σε ευρώ.
 • Emporiki Bank: Από 4,65% σταθερό για ένα έτος για αγορά εξοπλισμού με εξασφαλίσεις.
 • Marfin Egnatia Bank: Από 4,90% για μεταφορά με εξασφαλίσεις και από 4,60% για απόκτηση επαγγελματικής στέγης.
 • ΑΤΕBank: Από 6,35% πλέον περιθωρίου κυμαινόμενο για μεσοπακροπρόθεσμα δάνεια.
 • Τράπεζα Κύπρου: Από 4,90% σταθερό για έναν χρόνο.
 • Aspis Bank: Από 5,90% κυμαινόμενο για κεφάλαιο κίνησης και από 4,90% κυμαινόμενο για αγορά εξοπλισμού.
 • Citibank: Από 7,98% κυμαινόμενο σε ευρώ.
 • Millennium Bank: Διατραπεζικό επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου.
 • Geniki Bank: Από 5,6% σταθερό για 1 χρόνο για αγορά παγίων.
 • Attica Bank: Από 7,45% για κεφάλαιο κίνησης και αγορά παγίων, από 4,4% σταθερό για ένα έτος για απόκτηση επαγγελματικής στέγης.
 • HSBC: Euribor Μηνός πλέον περιθωρίου από 3,7%.
 • Probank: Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο επιχειρηματικής πίστης 8,75%.
 • Protonbank: Διατραπεζικό επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου.
 • First Business Bank: Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου από 2%.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 375 του περιοδικού “σελφ σέρβις” (εκδόσεις Comcenter).