Οι οικονομικές αποφάσεις μεταβολής του προϊοντικού μείγματος που εισάγει ο Όμιλος Kallas, σε συνδυασμό με το τέλος των lockdowns για την αντιμετώπιση της πανδημίας, βοήθησαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου να επανέλθουν σε κέρδη και να διαμορφώσουν ακόμη θετικότερες προοπτικές και για το τρέχον έτος για τη μητρική εταιρεία. Χαρακτηριστικά, αισθητή αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε ο Όμιλος Kallas κατά το οικονομικό έτος 2021, στα 197,46 εκατ. ευρώ, έναντι 170,09 εκατ. ευρώ το 2020.

Ουσιαστικά, πρόκειται για εξισορρόπηση των εργασιών, έπειτα από την πτώση που είχε σημειωθεί στην οικονομική χρήση του 2020, η οποία εν πολλοίς οφειλόταν αποκλειστικά στην πανδημία. Σημειώνεται ότι ο όμιλος Kallas δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διανομή πρώτων υλών και τροφίμων στη βιομηχανία τροφίμων (σοκολάτες, μπισκότα, παγωτά, σφολιατοειδή, γαλακτοκομικά, είδη αρτοποιίας, αλλαντικά), σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στη μαζική εστίαση. Από το 1995 o Όμιλος εξάγει προϊόντα σε Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Αίγυπτο, Τυνησία, Ρωσία, Σερβία και Κροατία.

Στη χρήση 2021, το μεικτό κέρδος του Ομίλου αυξήθηκε κατά 28,52% και ανήλθε σε 22,82 εκατ. ευρώ, έναντι 17,76 εκατ. ευρώ το 2020. Σε εταιρικό επίπεδο, το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 26,49%, ανερχόμενο σε 18,62 εκατ. ευρώ, έναντι 14,72 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020.

Το Μεικτό Περιθώριο Κέρδους βελτιώθηκε αισθητά κατά την χρήση 2021, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της τάξεως του 11,56% και 11,80% αντίστοιχα, έναντι 10,44% και 11,13% αντίστοιχα το 2020. Πρόκειται για αποτέλεσμα που έχει να κάνει με την εκ του αποτελέσματος επιτυχημένη στρατηγική μεταβολής του προϊοντικού μείγματος του Ομίλου, με έμφαση σε προϊόντα που παρουσιάζουν μεγαλύτερα περιθώρια μεικτού κέρδους.

Κέρδη EBITDA, μείωση τραπεζικού δανεισμού και αύξηση ιδίων κεφαλαίων
Επίσης, τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ΕΒΙTDA σε επίπεδο Ομίλου επανήλθαν το 2021 σε κέρδη, ύψους 9,73 εκατ. ευρώ. Το 2020, ως προς τα αποτελέσματα EBITDA, είχαν καταγραφεί ζημίες. Σε επίπεδο εταιρείας, τα κέρδη EBITDA του 2021 έφθασαν τα 8,82 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών €262.672,82 για το 2020. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν κατά τη χρήση 2021 στα 5,98 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,16 εκατ. ευρώ το 2020. Σε επίπεδο εταιρείας, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,66 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι ζημιών 3,53 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 63,57 εκατ. ευρώ, έναντι 66,74 εκατ. ευρώ το 2020 για τον Όμιλο και από τα 60,22 εκατ. ευρώ στα 57,14 εκατ. ευρώ για την εταιρεία. Ωστόσο, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), που περιλαμβάνει το συνολικό Τραπεζικό δανεισμό αφαιρουμένων των διαθέσιμων κεφαλαίων, αυξήθηκε: Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε σε επίπεδο Ομίλου σε 61,40 εκατ. ευρώ, έναντι 58,94 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020 και σε 55,41 εκατ. ευρώ, έναντι 53,35 εκατ. ευρώ το 2020, για την εταιρεία, αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, από τα 26,9 εκατ. ευρώ του 2020 στα 32,27 εκατ. ευρώ για το 2021, έναντι των 27,93 εκατ. ευρώ το 2020. Αντίστοιχα, η εταιρεία εμφάνισε για τη χρήση 2021 ίδια κεφάλαια ύψους 32,27 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για τη χρονιά που τρέχει
Ο υψηλός πληθωρισμός δεν άφησε την εταιρεία ανεπηρέαστη. Εντός του τρέχοντος έτους, η εταιρεία προχώρησε σε ανατιμήσεις εμπορευμάτων, «κατόπιν των συνεχών ανατιμήσεων αγαθών και υπηρεσιών που επικρατούν στην αγορά» όπως αναφέρεται, μετακυλίοντας μέρος του επαυξημένου κόστους στην κατανάλωση. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η εταιρεία προσδοκά αύξηση των πωλήσεων κατά 14% περίπου για τη χρήση 2022, σε σχέση με το 2021, καθώς και αύξηση της κερδοφορίας.

Η πρόβλεψη της ίδιας της εταιρείας για τον κύκλο εργασιών της για το 2022 είναι τα 178 εκατ. ευρώ, έναντι των 157 εκατ. ευρώ τζίρου που κατέγραψε η μητρική εταιρεία του Ομίλου, δηλαδή η Kallas Incorporation ΑΕ, το 2021. Η μητρική αναμένει κέρδη EBITDA 11,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2022, επαυξημένα δηλαδή κατά 35,22 % σε σχέση με τα 8,8 εκατ. ευρώ του 2021. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το 2022, φθάνει τα 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν στην οικονομική χρήση του 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter