Στις €990.000 ανέρχεται το συνολικό επιλέξιµο και ενισχυόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου που κατέθεσε η εταιρεία παραγωγής σαλατών και ορεκτικών, Βιοσάλ ως προς το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Στις 5 Ιουλίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε έγκριση για υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του παραπάνω καθεστώτος,που αφορά επέκταση δυναµικότητας της µονάδας παραγωγής ορεκτικών, σαλατών και παρόµοιων ειδών διατροφής. Η ενίσχυση αφορά φορολογική απαλλαγή €693.000, δηλαδή στο 70% επί του συνολικού ενισχυόµενου κόστους. Αναλυτικά, το επενδυτικό σχέδιο της Βιοσάλ αφορά συµβατική επένδυση στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις στο 5ο χλµ της οδού Τρικάλων-Πύλης στα Τρίκαλα, µε προϋπολογισµό €347.925 και µηχανολογικό εξοπλισµό, µαζί µε έργα ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων, ύψους €554.385.

Ο λοιπός εξοπλισµός καταλαµβάνει προϋπολογισµένα κόστη ύψους €12.150 κι ακόµη €36.390 έχουν προϋπολογιστεί για έργα διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου. Το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαµβάνει πρόβλεψη νέων θέσεων εργασίας, όµως περιλαµβάνει επιπλέον €4.400 για ενίσχυση των µεταφορικών µέσων ιδιοκτησίας της επιχείρησης κι ακόµη €34.750 ως άυλα στοιχεία ενεργητικού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter