Το στόχο να προσθέσει δώδεκα ταμεία εξυπηρέτησης self checkout συνολικά σε τέσσερα ακόμη καταστήματα My market έως το τέλος του 2024 ανακοίνωσε η Metro ΑΕΒΕ. Σημειώνεται ότι έως το τέλος του πρώτου πενταμήνου της τρέχουσας χρονιάς τα συνολικά self checkout σημεία σε My market ήταν 28, τοποθετημένα σε έξι διαφορετικά καταστήματα.

Η Metro ΑΕΒΕ δεν είναι πρωτοπόρος στην υπηρεσία της αυτόνομης εξυπηρέτησης στο ταμείο, όμως στην έκθεση για τις ενέργειες αύξησης παραγωγικότητας με τη χρήση τεχνολογίας για το 2024, αναφέρει ότι έχει υπολογίσει πως η διεύρυνση της χρήσης ταμείων self checkout συνεισφέρει μείωση εργατοωρών κατά ένα εργαζόμενο για την εταιρεία για κάθε τέσσερα ταμεία self checkout.

Από τις 28 self checkout υποδομές που για την ώρα υπάρχουν σε καταστήματα My market, έχει υπολογιστεί ότι προκύπτει το 23% των συνολικών συναλλαγών στα έξι καταστήματα όπου έχουν εγκατασταθεί. Ακόμη, οι συναλλαγές σε αυτά τα self checkout σημεία αποτελούν το 47% των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με πιστωτική κάρτα στα έξι συγκεκριμένα καταστήματα.

Η Metro ΑΕΒΕ έχει επίσης, σε τεχνολογικό επίπεδο, στοχεύσει να τοποθετήσει πιλοτικά ηλεκτρονικά ταμπελάκια απομακρυσμένης διαχείρισης σε όλα τα τμήμα τριών καταστημάτων My market στη Ζάκυνθο, με ορίζοντα ανάπτυξης το Δεκέμβριο του 2024.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter