Η Cloudbiz, κορυφαίο marketing technology agency που παρέχει λύσεις Omni-channel στρατηγικής και CRM προγραμμάτων στην Ελλάδα, επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητα της στην Αλβανία σε συνεργασία με την ADPS (θυγατρική της Inform στην Αλβανία), προχωρώντας στον εμπορικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης πελατών της Neptun, ηγετικής αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στη χώρα.