Ομόφωνα απορρίφθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η καταγγελία της εταιρείας αναψυκτικών ΑΓΝΗ κατά της Coca-Cola 3E για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, κρίνοντάς την ως νόμω και ουσία αβάσιμη. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΑΓΝΗ, η Coca-Cola κατέχει «δεσπόζουσα θέση στην αγορά των αναψυκτικών τύπου cola, καθώς και σε λοιπές κατηγορίες αναψυκτικών τη θέση αυτή, εφαρμόζοντας από το 2013 επιθετική συμπεριφορά και μεθόδους “ληστρικής υπερτιμολόγησης”, ήτοι τιμολογώντας κάτω του κόστους, στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να εξοβελίσει την καταγγέλλουσα από την αγορά». Η βιομηχανία αναψυκτικών με έδρα τον Ορχομενό Βοιωτίας ισχυριζόταν επίσης ότι, ακόμα και εάν η καταγγελόμενη εταιρεία δεν τιμολογεί κάτω του κόστους, «η μεθοδευμένη επιλεκτική μείωση της τιμής των προϊόντων της Coca-Cola 3E, τα οποία ανταγωνίζονται αυτά της ΑΓΝΗ, εστιάζοντας στη γυάλινη συσκευασία, συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης με στρατηγικό στόχο τον εξοβελισμό της ΑΓΝΗ, αφού η καταγγελλόμενη γνωρίζει τη δυσμενή θέση της καταγγέλλουσας και την αδυναμία της να αντιδράσει».

Τι αποφάσισε η Επιτροπή
Στην απόφασή της που δημοσιεύθηκε χθες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού τονίζει πως, κατά την ομόφωνη κρίση της, από τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε και προσκόμισε η ΑΓΝΗ, από την έρευνα της υπηρεσίας, τον φάκελο της υπόθεσης και την ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτουν ενδείξεις για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης λόγω στρατηγικής επιθετικής τιμολόγησης ή πρακτικών επιλεκτικής μείωσης τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της Coca-Cola με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας από την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κλπ).

Επί του ισχυρισμού της ΑΓΝΗ περί σταυροειδούς επιδότησης εκ μέρους της Coca-Cola 3E, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει πως η καταγγελλόμενη δεν χρησιμοποίησε τα έσοδά της στις αγορές όπου δεν υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις για να καλύψει τη ζημία της σε αυτές που υφίστανται, και δη σε αυτές που δραστηριοποιείται η ΑΓΝΗ, δεδομένου ότι η καταγγελλόμενη δεν τιμολογεί κάτω του κόστους της στις αγορές δραστηριοποίησης της καταγγέλλουσας και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ζημιά στις ανωτέρω αγορές. Εξάλλου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ομόφωνα έκρινε ότι ο ισχυρισμός της ΑΓΝΗ περί κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της καταγγελλόμενης, μέσω της άσκησης πίεσης για απομάκρυνση ψυγείων της από την Coca-Cola, προκειμένου να επιτευχθεί η μη τοποθέτηση ανταγωνιστικών προϊόντων σε συγκεκριμένο κατάστημα, είναι αβάσιμος, όπως και ο ισχυρισμός για διακριτική μεταχείριση των αποκλειστικών πρατηριούχων της Coca-Cola σε βάρος της ΑΓΝΗ. Αντίθετα, παρατηρεί πως από την ανάλυση των στοιχείων κόστους των προϊόντων προκύπτει ότι οι τιμές που θέτει η Coca-Cola στα προϊόντα, τα οποία ελέγχθηκαν, διαμορφώνονται σταθερά σε επίπεδα άνω του μέσου συνολικού κόστους, ανά προϊόν, ενώ η διαφορά μεταξύ των τιμών που θέτει η καταγγελλόμενη σε σχέση με το συνολικό κόστος της είναι τόσο σημαντική, ώστε δεν αφήνει αμφιβολία περί τυχόν τιμολόγησης κάτω του κόστους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter