Σκεπτικισμό προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας για την ασφάλεια και την ποιότητα του κρέατος στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, καθώς το 78% των καταναλωτών πιστεύει ότι έχει καταναλώσει ακατάλληλο κρέας. Παράλληλα, το 65% των καταναλωτών αισθάνεται λίγο έως καθόλου ασφάλεια, όταν καταναλώνει κρέας, ενώ, μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 4,8% θεωρεί ότι το κρέας που καταναλώνει είναι απόλυτα ασφαλές και μόνο το 2,9% θεωρεί απίθανο να έχει δοκιμάσει ακατάλληλο κρέας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από αποτελέσματα έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΤΕΙ Καβάλας και παρουσιάστηκαν στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεπιστημονικής Εταιρείας Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από την έρευνα διαπιστώνεται επίσης πως το 91,4% των καταναλωτών προτιμά την παραδοσιακή αλυσίδα προμήθειας κρέατος, κυρίως λόγω της εμπιστοσύνης που έχουν στον κρεοπώλη τους.

Γενικότερα, οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν το κρέας ως σημαντικό συστατικό της οικογενειακής τους διατροφής και για τον λόγο αυτόν ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τον τρόπο παραγωγής του. Οι νέοι και άγαμοι, λόγω των έντονων ρυθμών της ζωής τους, προτιμούν να πραγματοποιούν όλες τους τις αγορές από το σούπερ μάρκετ, συμπεριλαμβανομένου και του κρέατος. Αντίθετα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι έγγαμοι και οι πιστοί στην παράδοση έχουν εμπιστοσύνη μόνο στον κρεοπώλη.

Παράλληλα, στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκαν και στοιχεία έρευνας του τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, η οποία βασίστηκε σε δειγματοληψίες από τέσσερα πτηνοσφαγεία της Βόρειας Ελλάδας. Κατά την έρευνα, ανιχνεύθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί listeria spp σε ποσοστό 99% των δειγμάτων και listeria monocytogenes στο 46% των ίδιων δειγμάτων. Οι ίδιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί απομονώθηκαν και στο περιβάλλον των πτηνοσφαγείων. «Η υψηλή συχνότητα μόλυνσης των σφαγίων των ορνιθίων με listeria spp και listeria monocytogenes επιβάλλει τη λήψη μέτρων, που θα οδηγήσουν στην παραγωγή ασφαλούς ορνιθίου κρέατος. Η βελτίωση της υγιεινής στα πτηνοσφαγεία, η αναθεώρηση ελέγχων κατά τη διαδικασία σφαγής, ο έλεγχος προέλευσης των πτηνών και η εφαρμογή μέτρων βιοπροστασίας στις πτηνοτροφικές μονάδες είναι μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα για την πρόληψη της εμφάνισης κρουσμάτων τροφοδηλητηρίασης από listeria monocytogenes», επισημαίνεται στην έρευνα.