Μια αγορά με μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε κατηγορίες προϊόντων εύκολων στη χρήση, αποτελεσματικών και φιλικών προς το περιβάλλον. Η αγορά των εντομοκτόνων - εντομοαπωθητικών χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τα έντομα ενάντια στα οποία δρα κάθε προϊόν.

Μια αγορά με μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε κατηγορίες προϊόντων εύκολων στη χρήση, αποτελεσματικών και φιλικών προς το περιβάλλον.

Η αγορά των εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τα έντομα ενάντια στα οποία δρα κάθε προϊόν. Συγκεκριμένα, χωρίζεται στα προϊόντα για ιπτάμενα έντομα (κουνούπια, μύγες, σκνίπες), στα προϊόντα για έρποντα έντομα (κατσαρίδες, μυρμήγκια) και στα προϊόντα κατά του σκόρου. Οι παραπάνω μεγάλες κατηγορίες χωρίζονται σε μικρότερες υποκατηγορίες ανάλογα με τη μορφή των προϊόντων. Έτσι, τα προϊόντα για ιπτάμενα έντομα διακρίνονται στα αεροζόλ (spray), στις ταμπλέτες, στα υγρά σετ και ανταλλακτικά, τα σπιράλ (φιδάκια), τα εντομοαπωθητικά σώματος και λοιπά προϊόντα που συναντώνται κυρίως σε τοπικές αγορές, όπως μυγοπαγίδες κλπ.

Τα εντομοκτόνα για έρποντα έντομα χωρίζονται στα κατσαριδοκτόνα (τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε αεροζόλ, αφρό και σκόνη) και στα δολώματα για κατσαρίδες και μυρμήγκια.

Τέλος, η κατηγορία κατά του σκόρου χωρίζεται στα επώνυμα σκοροκτόνα (με λεβάντα ή χωρίς λεβάντα), στις ναφθαλίνες, στην καμφορά και λοιπά.

Μεγέθη αγοράς

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Information Resources Hellas, η συνολική αγορά εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών, έτσι όπως περιγράφηκε παραπάνω, προσεγγίζει περίπου τα 14 δισ. δρχ. (για την ακρίβεια 13,8 δισ. δρχ. το 2000) και σημείωσε αύξηση της τάξης του 8,7% σε σχέση με το 1999. Η αγορά αυτή ανερχόταν σε 11,5 δισ. δρχ. περίπου το 1997. Οι πωλήσεις της κατηγορίας σε όγκο ανήλθαν το 2000 σε 15,778 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,621 εκατ. τεμάχια το '99, εμφανίζοντας αύξηση κατά 7,9%.

Το μεγαλύτερο μερίδιο έχουν τα προϊόντα για ιπτάμενα έντομα

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προϊόντα για ιπτάμενα έντομα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και καλύπτουν το 53% της συνολικής αγοράς σε αξία. Τα προϊόντα για έρποντα έντομα καλύπτουν το 22% της αγοράς και τα σκοροκτόνα το 25%. Από αυτά, τη μεγαλύτερη εποχικότητα έχουν τα σκοροκτόνα, η οποία ουσιαστικά αφορά τους μήνες Απρίλιο – Μάιο, ακολουθούν τα προϊόντα για ιπτάμενα έντομα, τα οποία έχουν 4 – 5 μήνες εποχικότητα (κυρίως καλοκαίρι) και τέλος τα προϊόντα για έρποντα έντομα, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι έχουν μία ομοιόμορφη κατανομή πωλήσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Information Resources Hellas, που αναφέρονται στο σύνολο της Ελλάδας, η ανάπτυξη που προαναφέρθηκε στο σύνολο της αγοράς σε αξία οφείλεται σε όλες τις υποκατηγορίες. Τα εντομοκτόνα για ιπτάμενα έντομα έχουν μία οριακή ανάπτυξη της τάξης του 1,7%, τα σκοροκτόνα έχουν ανάπτυξη γύρω στο 7% και τα προϊόντα για έρποντα έντομα 17%. Η Αττική είναι μια σημαντική αγορά για τα σκοροκτόνα και τα προϊόντα για έρποντα έντομα, κατηγορίες οι οποίες ανεβαίνουν με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για την ακρίβεια, ενώ τα προϊόντα για ιπτάμενα έντομα έχουν την ίδια ανάπτυξη στο σύνολο της Ελλάδας και στην Αττική (1,7% και 1,6% αντίστοιχα), αντίθετα τα σκοροκτόνα ανεβαίνουν στην Αττική με ρυθμούς της τάξης του 13,7% και τα προϊόντα για έρποντα με ρυθμό 18,7%. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς των σκοροκτόνων και κυρίως των επώνυμων στην Αττική, η οποία καταναλώνει περίπου το 80% όλης της κατηγορίας σε αξία (κυρίως λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης στα επώνυμα που είναι και ακριβότερα).

Καταναλωτικές τάσεις

Η συγκεκριμένη αγορά έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, τα οποία σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την ύπαρξη τεχνολογίας – τεχνογνωσίας και τη συνεχή ανανέωση προϊόντων και συσκευασίας. Τα προϊόντα που φαίνεται να έχουν μία δυναμική είναι τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, αυτά που βασίζονται σε ηλεκτρικές συσκευές (κυρίως σε υγρή μορφή), αυτά που σέβονται το περιβάλλον, αλλά και όσα δρουν λιγότερο παρεμβατικά και περισσότερο εντοπισμένα ενάντια στα έντομα για τα οποία έχουν κατασκευαστεί (π.χ. εντομοπαγίδες).

Έτσι τα υγρά, που αποτελούν μία νέα κατηγορία, έχουν κατακτήσει σήμερα τζίρο που κυμαίνεται σε επίπεδα της τάξης των 2,5 δισ. δρχ., όταν η συνολική κατηγορία των προϊόντων για ιπτάμενα έντομα ανέρχεται στα 7,5 δισ. δρχ. Τα αεροζόλ πραγματοποιούν πωλήσεις που κυμαίνονται γύρω στο 1,7 δισ. δρχ. και οι ταμπλέτες γύρω στα 2,4 δισ. δρχ. Στα προϊόντα για έρποντα έντομα τα δολώματα έχουν επίσης κερδίσει μεγάλη μερίδα καταναλωτών (σε σύνολο 2,5 δισ. δρχ. περίπου της αγοράς τα δολώματα ανέρχονται γύρω στο 1 δισ. δρχ.). Στην αγορά των σκοροκτόνων υπάρχει μια σαφής μετακίνηση από τα παραδοσιακά προϊόντα (ναφθαλίνες, καμφορά κλπ.) προς τα μοντέρνα και επώνυμα προϊόντα (με άρωμα ή άοσμα). Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία τα προϊόντα με άρωμα λεβάντα πουλάνε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, αφού πολλοί καταναλωτές τα χρησιμοποιούν και σαν προϊόντα αρωματισμού στις ντουλάπες.

Γενικά, η Ελλάδα είναι μία ενεργός αγορά, η οποία παρ' ότι συγκριτικά με κυρίαρχες ευρωπαϊκές είναι μικρή, ακολουθεί όλες τις διεθνείς τάσεις. Ως αγορά παρουσιάζει ανοδική πορεία, με έμφαση στην ανάπτυξη εξειδικευμένων σπρέι, υγρών εντομοαπωθητικών και εντομοπαγίδων. Παρ' όλα αυτά, λόγω κλιματολογικών συνθηκών αλλά και τρόπου ζωής, αναμένεται ότι τα νέα προϊόντα θα συνυπάρχουν με τα πιο παραδοσιακά (όπως τα καπνογόνα π.χ. σπιράλ).

Σημαντικός ο ρόλος των σούπερ μάρκετ

Η σημασία της επαρχίας και των τουριστικών περιοχών για την αγορά των εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών είναι μεγάλη και αυτονόητη, αν σκεφθεί κανείς τον πληθυσμό της χώρας, τις καλοκαιρινές μετακινήσεις, τον τουρισμό, αλλά και την εποχικότητα του προβλήματος των εντόμων, της κατανάλωσης και της χρήσης των συγκεκριμένων προϊόντων.

Τα σούπερ μάρκετ συνιστούν τα βασικότερα κανάλια διανομής κυρίως για τα μοντέρνα προϊόντα της κατηγορίας των ιπτάμενων και για τα σκοροκτόνα. Παρ’ όλο λοιπόν που παλαιότερα, πριν από 10 χρόνια περίπου, τα μικρά σημεία είχαν τα σημαντικότερο ρόλο (όταν η αγορά ήταν παραδοσιακή και διακρίνονταν μόνο σε αεροζόλ, ταμπλέτες και φιδάκια), τώρα πια οι μεγάλες αλυσίδες έχουν κυριαρχήσει.

Οι σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών είναι οι εταιρείες SC Johnson, Σαράντης, Bayer και Εύρηκα.

SC JOHNSON HELLAS

Η εταιρεία SC Johnson Hellas βρίσκεται περίπου 25 χρόνια στην ελληνική αγορά των εντομοκτόνων, κυρίως με παραδοσιακά προϊόντα του χώρου. Την τελευταία δεκαετία ωστόσο έχει λανσάρει νέα προϊόντα, πολλά από τα οποία άνοιξαν και καινούργιες αγορές. Η εταιρεία διαθέτει πλέον μία πλήρη γκάμα προϊόντων με την ονομασία Raid.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των προϊόντων για ιπτάμενα διαθέτει εντομοκτόνο αεροζόλ, υγρό εντομοαπωθητικό και φιδάκι. Επίσης, κυκλοφορεί το εντομοαπωθητικό σώματος OFF. Στην κατηγορία των ταμπλετών η εταιρεία κυκλοφορεί φέτος ένα νέο προϊόν στην αγορά, το οποίο είναι το μοναδικό που έχει φύλλο αλουμινίου. Με το φύλλο αλουμινίου διασφαλίζεται η σταθερή απόδοση της ταμπλέτας σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε αντίθεση με τις κλασικές ταμπλέτες που όταν καίγονται μειώνεται η απόδοσή τους, καθώς το συστατικό που διαθέτουν δεν διαχέεται ομοιόμορφα. Στην κατηγορία των προϊόντων για ιπτάμενα έντομα η εταιρεία διαθέτει ένα πρωτοπόρο προϊόν, το Raid φορητό. Πρόκειται για το μοναδικό προϊόν στην αγορά που δεν χρειάζεται πρίζα. Λειτουργεί με μια ταμπλέτα διαρκείας που εμπεριέχει και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο, να μετακινηθεί κλπ. Το προϊόν αυτό (που ανήκει στην κατηγορία των υγρών) κυκλοφορεί από πέρυσι στην αγορά, ενώ φέτος λανσάρεται με μοντέρνο ντιζάιν σε νέα συσκευασία.

Στην κατηγορία των κατσαριδοκτόνων (έρποντα έντομα) η SC Johnson διαθέτει τα Raid δολώματα, τα οποία κυκλοφόρησε πρώτη στην αγορά. Στα δολώματα υπάρχει κατσαριδοκτόνο και μυρμηγκοκτόνο (το μοναδικό στην αγορά). Πρόκειται για προϊόντα νέας τεχνολογίας με μεγάλη διάρκεια (3 μήνες). Στην κατηγορία των προϊόντων για έρποντα έντομα η SC Johnson είχε ένα κλασικό προϊόν, το κατσαριδοκτόνο Raid. Φέτος κυκλοφόρησε το Raid Max, ένα προϊόν που δρα σε δευτερόλεπτα, έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και διαρκεί 4 εβδομάδες (αν δεν πέσει νερό).

Στην κατηγορία των σκοροκτόνων υπάρχει το σκοροκτόνο Raid λεβάντα, το οποίο κυκλοφόρησε με μεγάλη επιτυχία στην αγορά. Ουσιαστικά η κυκλοφορία του (πριν από 4 σεζόν) προκάλεσε “επανάσταση” σε μία παραδοσιακή αγορά, καθώς εισήγαγε το concept του φυσικού εκχυλίσματος στα σκοροκτόνα.

Οδηγίες για σωστή τοποθέτηση στο ράφι

Η SC Johnson υποστηρίζει τα παραπάνω προϊόντα της με έντονη διαφήμιση, in store προωθήσεις, σταντ προβολής των προϊόντων, φυλλάδια, κλπ. Κοντά σ' αυτές τις ενέργειες η εταιρεία, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιφυλάσσει ένα ρόλο συμβούλου στους πελάτες της, σχετικά με το πώς πρέπει να μπει αυτή η κατηγορία στα καταστήματα. Η κατηγορία των εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη ως προς την τοποθέτησή της στα ράφια, λόγω της εποχικότητας που τη χαρακτηρίζει, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει κάθε περιοχή ως προς τη χρήση των προϊόντων της. Η εταιρεία από το 1998 ασχολείται με το category management σ' αυτή την αγορά και έχει διαπιστώσει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς ακόμη και σήμερα είναι μία κατηγορία που “υποφέρει” στο κομμάτι της τοποθέτησης μέσα στα καταστήματα. Κι αυτό γιατί παρατηρείται ακόμη να διατίθενται χώροι μέσα στα καταστήματα εντελώς τυχαία, ανεξαρτήτως των μεγεθών των υποκατηγοριών ή της κινητικότητας που παρουσιάζουν τα διάφορα προϊόντα ανά περιοχή (νέα ή παραδοσιακά, σπρέι κλπ.). Γι' αυτούς τους λόγους η SC Johnson προσφέρει στους πελάτες με τους οποίους συνεργάζεται μία ολοκληρωμένη πρόταση τοποθέτησης της κατηγορίας, τα merchandising standards. Κριτήρια βάσει των οποίων διαμορφώνει τις προτάσεις της είναι η εποχικότητα, οι κατηγορίες που κινούνται σε κάθε περιοχή, οι μάρκες που πουλάνε περισσότερο, οι καταναλωτικές τάσεις ανάμεσα στα διάφορες υποκατηγορίες, κλπ. Βασικός στόχος των ενεργειών αυτών, οι οποίες αποτελούν επιστέγασμα καταναλωτικών ερευνών, είναι η ενίσχυση ολόκληρης της κατηγορίας εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιήθηκε στη συγκεκριμένη αγορά μετά από μία σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων με ελληνικές εταιρείες, οι οποίες κατείχαν επιτυχημένα εμπορικά σήματα με υπολογίσιμη ιστορία στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό στην οικογένεια της εταιρείας προστέθηκαν η μάρκα σκοροκτόνων – σκοροαπωθητικών VETO, η μάρκα κατσαριδοκτόνων TEZA και η μάρκα εντομοαπωθητικών PYROX. Πιο αναλυτικά:

 • CIC (για έρποντα έντομα): TEZA. Το ΤΕΖΑ είναι από τις παλαιότερες μάρκες στην αγορά κατσαριδοκτόνων ενώ, σύμφωνα με έρευνες καταναλωτή, θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές στην αγορά. Σημαντικό στοιχείο στο ΤΕΖΑ είναι και η διαφήμισή του (Τερέζα), την οποία οι καταναλωτές έχουν αγαπήσει ιδιαίτερα. Οι κύριοι κωδικοί είναι αυτοί των σπρέι, ιδιαιτέρως το κλασικό κόκκινο variant. Η οικογένεια ΤΕΖΑ αποτελείται από ΤΕΖΑ spray σε μικρό και μεγάλο μέγεθος, ΤΕΖΑ spray ΑΟΣΜΟ και TEZA bait (δόλωμα). Φέτος τα spray ΤΕΖΑ κυκλοφορούν με νέα εργονομική και εύχρηστη βαλβίδα για πιο καθαρή και ασφαλή χρήση, ενώ εξακολουθούν να υποστηρίζονται με όλους τους τρόπους, μεταξύ άλλων με σταντ και προσφορές στον καταναλωτή.
 • FIC (για ιπτάμενα έντομα): PYROX. Τα PYROX είναι μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με επιτυχημένη παρουσία στο χώρο των εντομοαπωθητικών. Πρόσφατες έρευνες καταναλωτή έδειξαν ότι θεωρείται μία μάρκα που "αξίζει τα λεφτά της" και "κρατά τις υποσχέσεις της". Το PYROX αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά προστασίας με εξειδίκευση στα ιπτάμενα έντομα. Εγγυάται αποτελεσματικότητα δράσης αλλά και ασφάλεια για όλη την οικογένεια, εξασφαλίζοντας ηρεμία που διαρκεί όλη νύχτα. Αναλυτικά τα προϊόντα είναι τα εξής: Pyrox spray 250 ml και 350 ml, Pyrox spiral, Pyrox mat πλακέτες των 10 και 30 τεμαχίων, Pyrox mat συσκευή με και χωρίς καλώδιο, Pyrox liquid (υγρό) ανταλλακτικό φιαλίδιο, Pyrox liquid ανταλλακτικό φιαλίδιο με δώρο συσκευή. Φέτος το Pyrox διατίθεται σε νέα μοντέρνα συσκευασία και υποστηρίζεται με προσφορές καταναλωτή, σταντ και ειδικές προωθητικές ενέργειες.
 • Σκοροκτόνα – σκοροαπωθητικά: VETO. Τα VETO αποτελούν μια πλήρη σειρά καταπολέμησης και απώθησης του σκόρου με κωδικούς καμφοράς και ναφθαλίνης σε ποικίλες μορφές (πλακέτας και βώλου) και συσκευασίες οι οποίες υποστηρίζονται από προωθητικές ενέργειες και προσφορές καταναλωτή. Η σειρά VETO απαρτίζεται από τα εξής προϊόντα: VETO πλακέτα αρωματικής ναφθαλίνης 35 και 70 γρ., VETO 35 γρ. 4 τεμ. + 1 δώρο, VETO 70 γρ. 4 τεμ. + 1 δώρο, VETO LUYTEN ναφθαλίνη βώλος 250 γρ., VETO καμφορά πλακέτα 16 γρ., VETO καμφορά φάκελος 18 γρ., VETO καμφορά 18 γρ., 4 τεμ. + 1 δώρο.

Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ πιστεύει ότι η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τον καταναλωτή, ο οποίος έχει άλλη προσέγγιση στην αγορά εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών όταν ψωνίζει από τα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς του, άλλη όταν κάνει τα κύρια ψώνια του και διαφορετική όταν έχει ξεμείνει από π.χ. φιδάκια στο εξοχικό του. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της ανάγκης για διαφοροποίηση, είναι σημαντικό κάθε καταστηματάρχης, κάθε αλυσίδα, να γνωρίζει σε βάθος το κοινό στο οποίο απευθύνεται με τα συγκεκριμένα προϊόντα και να προσπαθεί να το ικανοποιεί με τέτοια προσφορά και τοποθέτηση προϊόντων, ώστε να απαντά στις ανάγκες του κοινού αυτού. Σε τελική ανάλυση, η ποικιλία και η πληρότητα της εξυπηρέτησης (εδώ εντάσσεται και η σωστή για το εκάστοτε κοινό τοποθέτηση) είναι στοιχεία που στα μάτια του καταναλωτή διαφοροποιούν γειτονικά καταστήματα μεταξύ τους ή μία αλυσίδα από μία άλλη.

BAYER Ελλάς ΑΒΕΕ

Η γερμανική πολυεθνική εταιρεία BAYER δραστηριοποιείται διεθνώς στην αγορά εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών περισσότερο από τρεις δεκαετίες, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο αεροζόλ Baygon για την καταπολέμηση της κατσαρίδας και των άλλων έρποντων εντόμων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 εισάγεται στην αγορά το δεύτερο Baygon αεροζόλ για την καταπολέμηση των ιπτάμενων εντόμων, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1980 κάνει την εμφάνισή του ηλεκτρικό εντομοαπωθητικό Baygon Genius, ένα προϊόν φιλικότερο προς το περιβάλλον. Η ταμπλέτα Bayvap, το κατσαριδοκτόνο Baygon halt, ο κατσαριδοκτόνος αφρός Baygon, η σκόνη Baygon για έρποντα έντομα, το σκοροκτόνο Baygon moth paper και το Baygon spiral συμπληρώνουν τη σειρά εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών προϊόντων.

Αναλυτικότερα, τα προϊόντα της εταιρείας ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

 • Aerosol (κατσαριδοκτόνα και εντομοκτόνα): Baygon κατσαριδοκτόντο (200 ml, 400 ml), αφρός, σκόνη και Baygon εντομοκτόνο (200 ml, 400 ml).
 • Υγρά εντομοαπωθητικά: Baygon genius set και Baygon genius refill.
 • Ταμπλέτες: Bayvap 30 τ., και Bayvap 10 τ.
 • Συσκευές για ταμπλέτες: Bayvap Cable και Bayvap fiche.
 • Παγίδες: Baygon Bait.
 • Σπιράλ: Baygon spiral.
 • Προϊόντα ατομικής προστασίας: AUTAN (lotion 40 ml, lotion 100 ml, stick, spray, fresh).
 • Σκοροκτόνα: Baygon Mothpaper.

Η εταιρεία Bayer παρατηρεί ότι ο χώρος που καταλαμβάνουν τα προϊόντα εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών αυξομειώνεται ανάλογα με την εποχή, δεδομένου ότι πρόκειται για μία κατηγορία εποχική. Η ίδια διαπιστώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία χρονική επέκταση της καλοκαιρινής περιόδου και κατά συνέπεια πιστεύει ότι τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα ράφια. Η Bayer, κατέχοντας ισχυρή θέση στην κατηγορία, θεωρεί ότι η τοποθέτηση αυτών των προϊόντων πρέπει να γίνεται με βάση τα μερίδια όπως αυτά καταγράφονται από τις εταιρείες ερευνών.

ΕΥΡΗΚΑ HELLAS

Η εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ HELLAS δραστηριοποιείται πάνω από 30 χρόνια στην ελληνική αγορά με το γνωστό προϊόν AROXOL, το οποίο κατέχει ισχυρότατη θέση στην κατηγορία των εντομοκτόνων. Η εταιρεία διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων (παραδοσιακών και νέας τεχνολογίας) στις κατηγορίες των προϊόντων για ιπτάμενα και έρποντα έντομα. Αναλυτικότερα, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά το κατσαριδοκτόνο AROXOL (σπρέι), καθώς και το AROXOL MEC για έρποντα έντομα, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία των microcells, είναι άοσμο και το δραστικό συστατικό του είναι εγκλωβισμένο σε μικροκάψουλες που μεταφέρονται πάνω στα έντομα μέχρι τη φωλιά τους και εξολοθρεύουν και όσα τυχόν άλλα υπάρχουν εκεί. Επιπλέον οι μικροκάψουλες καθιστούν το προϊόν ακόμα πιο ασφαλές και προσφέρουν αποτελεσματική προστασία μεγάλης διάρκειας. Επίσης, κυκλοφορεί το υγρό εντομοαπωθητικό AROXOL 2000 LIQUID (άοσμο, με διάρκεια 40 νύχτες), το οποίο από τα μέσα του 2000 κυκλοφορεί με συσκευή διπλής χρήσης (προσφέροντας την εναλλακτική δυνατότητα χρήσης πλακιδίων). Τέλος στην κατηγορία των ιπτάμενων εντόμων κυκλοφορεί και εντομοκτόνο AROXOL aerosol, καθώς και τα εντομοαπωθητικά πλακίδια AROXOL MAT.

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση των προϊόντων της συγκεκριμένης αγοράς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η εταιρεία πιστεύει πως θα πρέπει να υπάρχουν τοποθετημένες οι κατηγορίες και οι μάρκες των προϊόντων σε έναν συσχετισμό. Ο καταναλωτής, δηλαδή, θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίζει τις διάφορες κατηγορίες των προϊόντων από τον τρόπο με τον οποίο είναι τοποθετημένα στα ράφια, αλλά επιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρχει και μία σαφής εικόνα των brands.


ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1999

2000

ΔΙΑΦΟΡΑ %

ΣΕ ΑΞΙΑ (Σε δισ.δραχμές

12,7

13,8

8,7

ΣΕ ΟΓΚΟ (Σε εκατ.τεμμάχια)

14,621

15,778

7,9


ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ

ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ

53%

ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ

25%

ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΑ

25%