Ο πρόεδρος της Βενεζουέλα, κ. Hugo Chavez, έδωσε εντολή κατάσχεσης και κρατικοποίησης της λιανεμπορικής αλυσίδας τροφίμων Almacenes Exito -στην οποία το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει ο όμιλος Casino-, επειδή η τελευταία προέβη σε αύξηση τιμών ενάντια στις κυβερνητικές εντολές, μετά την υποτίμηση του τοπικού νομίσματος κατά 50%.

[ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ] Ο κ. Chavez δήλωσε ότι η εκτέλεση της κρατικοποίησης των 38 καταστημάτων της Exito δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ψήφιση ενός νέου νόμου. Η κυβέρνηση της χώρας ήδη ανέστειλε τη λειτουργία ορισμένων καταστημάτων της Exito για ένα 24ωρο, με την κατηγορία ότι στις εν λόγω μονάδες παρατηρήθηκαν φαινόμενα ανόδου τιμών. Τα υπό κατάσχεση καταστήματα της Exito, όπως και ένα εμπορικό κέντρο που κρατικοποιήθηκε κι αυτό πρόσφατα, θα ενσωματωθούν στο δίκτυο της κρατικής αλυσίδας τροφίμων Comerso, η οποία κατά τον Chavez πωλεί τρόφιμα σε «σοσιαλιστικές τιμές».