«Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 7,83% το 2015 σε σχέση με το 2014, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς όλοι οι κλάδοι της, από τα τρόφιμα μέχρι τα βιομηχανικά υλικά, κινούνται ανοδικά», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χρήστος Στάικος, πρόεδρος του Enterprise Greece, σε πρόσφατη παρουσίαση σε εκπροσώπους του Τύπου των αποτελεσμάτων των ελληνικών εξαγωγών το 2015 και το πρόγραμμα δράσεων εξωστρέφειας του οργανισμού φέτος.

Οι άξονες της στρατηγικής προώθησης των εξαγωγών του οργανισμού αναφέρονται στην ανάδειξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου και την αξιοποίησή του για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην έμφαση, κινητοποίηση και διεθνοποίηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση νέων τομέων και κλάδων για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την προσέγγιση και διείσδυση σε νέες ξένες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες κλπ.
Το φετινό πρόγραμμα δράσεων του Enterprise Greece περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε νέες αγορές, όπως του Ιράν, της Νότιας Κορέας και χωρών της Κεντρικής Αφρικής, καθώς και νέους δυναμικούς κλάδους, όπως των νέων τεχνολογιών και του ιομηχανικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Περιλαμβάνει διαχρονικά εργαλεία προβολής και προώθησης των εξαγωγών, αλλά εισάγει και νέα. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να οργανώνει τις εθνικές συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, με ενισχυμένο, μάλιστα, εκθεσιακό πρόγραμμα από άποψη αριθμού εκθέσεων, αλλά και Ελλήνων εκθετών, ενώ υλοποιεί ολοκληρωμένα κλαδικά προγράμματα προώθησης και προβολής ελληνικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, ενισχύει τη συνεργασία του με τις ελληνικές περιφέρειες και παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης νέων εξαγωγέων.