Ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία για την επένδυση της επέκτασης δυναμικότητας στη μονάδα επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής αλλαντικών της Πασσιάς.Η επένδυση περιλάμβανε και ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού, με σαφή στόχο από πλευράς της βιομηχανίας κρέατος και αλλαντικών να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης.

Η επένδυση πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους, οι οποίοι αμφότεροι εντάχθηκαν σε προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος για τον πρώτο κύκλο της επένδυσης ανήλθε σε €440.782 και σε €750.287,20 για τον δεύτερο κύκλο, δηλαδή ξεπέρασε τα 1,19 εκατ. ευρώ συνολικά.

Ως ποσοστό 45% του συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους, η ενίσχυση αφορούσε τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής για χρηματοδοτική μίσθωση ύψους €198.351,90 στον πρώτο κύκλο της επένδυσης και €337.629,24 στον δεύτερο κύκλο, με τον όρο της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας γενικότερα και του αριθμού των πτυχιούχων ειδικότερα, που απασχολούνται στην παραγωγική μονάδα επεξεργασίας κρέατος και αλλαντικών που απήλαυσε την επέκταση δυναμικότητας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter