Στην υιοθέτηση και ανάπτυξη αντικειμενικού και αμερόληπτου Συστήματος Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών στο πεδίο εποπτείας της προστασίας του καταναλωτή προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΔΑΠΚ). Η διαχείριση αναφορών και καταγγελιών θα περιλαμβάνει διοικητικό έλεγχο, βάσει αξιολόγησης κινδύνου που προκαλείται στα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτή.

Ακολουθεί αξιολόγηση Α’ Επιπέδου, όπου η καταγγελία απορρίπτεται εφόσον η καταγγελλόμενη εταιρεία έχει ελεγχθεί ξανά πρόσφατα για το ίδιο αντικείμενο, δίχως να διαπιστωθεί παράβαση ή εφόσον εκκρεμεί κλήση του προμηθευτή για προηγούμενη ακρόαση που αφορά το ίδιο ζήτημα. Μετέπειτα, στην αξιολόγηση Β’ Επιπέδου, ακολουθεί βαθμολόγηση της καταγγελλόμενης εμπορικής πρακτικής. Σε αυτό, συνυπολογίζεται ο βαθμός ενόχλησης του καταναλωτή ως προς την προσβολή της προσωπικότητάς του, την ταλαιπωρία ή την παρενόχλησή του, μέσω εφαρμογής επιθετικών εμπορικών, αθέμιτων, απατηλών ή άλλων πρακτικών, βάσει και κύκλου εργασιών.

Ευρύτερο το περιεχόμενο παρέμβασης και αρωγής αρμόδιων Αρχών
H ΓΔΑΠΚ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος των προμηθευτών για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτή. Δεν επιλαμβάνεται της επίλυσης της ατομικής διαφοράς του καταναλωτή με τον προμηθευτή. Οι καταγγελίες και αναφορές περιλαμβάνουν φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, τηλεφωνικές αγορές, πωλήσεις λιανικής εκτός καταστημάτων για ζητήματα καταχρηστικών όρων συναλλαγών συμβάσεων, εγγυήσεων, αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προμηθευτών, παροχή υπηρεσιών προς καταναλωτές, εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η ΓΔΑΠΚ καλείται να προστατεύσει τους καταναλωτές για ζητήματα καταναλωτικής πίστης, συστημάτων πληρωμών, οικονομικών δραστηριοτήτων ενημέρωσης οφειλετών, συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης και άπτονται της εθνικής, είτε της κοινοτικής νομοθεσίας. Η έντυπη ή ηλεκτρονική καταγγελία επιβάλλεται να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση αναφοράς, η ΓΔΑΠΚ διατηρεί το δικαίωμα αυτεπάγγελτου ελέγχου. Σε περίπτωση πληροφορίας που δεν συνιστά καταγγελία ή αναφορά, νομιμοποιείται η παρακολούθηση ΜΜΕ ή Μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από προσωπική εμπειρία, ή με αρωγή τρίτης εποπτικής Αρχής. Πολιτική της ΓΔΑΠΚ αποτελεί και «η συγκέντρωση και αξιοποίηση σημαντικών πληροφοριών για τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις τάσεις της αγοράς». Οι ανώνυμες καταγγελίες συνίσταται να υποβάλλονται μέσω: kataggelies.mindev.gov.gr. Από τη δυνατότητα καταγγελίας εξαιρούνται οι B2B συναλλαγές μέσω τιμολογίων. Η νέα υπουργική απόφαση καταργεί εκείνη του Ιουλίου 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter