«Πόντους» κερδίζει το ελληνικό ελαιόλαδο στις ξένες αγορές, καθώς από την 1η Ιουλίου 2009 θα ισχύσει η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης για το παρθένο και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κανόνες που θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2009:

  • Ελαιόλαδο προερχόμενο από μια μόνο χώρα, θα φέρει υποχρεωτικά το όνομα του κράτους-μέλους της ΕΕ ή της τρίτης χώρας από την οποία προέρχεται (στο υφιστάμενο καθεστώς εμπορίας του ελαιόλαδου η αναγραφή είναι προαιρετική).
  • Επιπλέον για το παρθένο και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να χρησιμοποιούνται και ορισμένοι όροι, όπως “πράσινο”, “ώριμο”, “μαλακό”, “ισορροπημένο”, οι οποίοι έχουν ήδη εγκριθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν όσα ισχύουν για ορισμένα ελαιόλαδα, που προστατεύονται από τα κοινοτικά συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εγγυώνται στους καταναλωτές ότι το περιεχόμενο που βρίσκεται στο σφραγισμένο μπουκάλι ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις και προσδοκίες τους.

Η εγχώρια ετήσια παραγωγή ελαιολάδου κυμαίνεται από 370.000-400.000 τόνους, και το συνολικό εισόδημα των καλλιεργητών πλησιάζει το 1,6 δισ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της χώρας μας σε ελαιόλαδο κυμαίνεται στα 300 εκατ. ευρώ, και προτεραιότητα παραμένει η αύξηση των εξαγωγών τυποποιημένου, επώνυμου ελληνικού ελαιολάδου.

Σημειώνεται ότι με την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος προώθησης των αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ δίνεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη να καταρτίσουν προγράμματα για την προώθηση των προϊόντων τους και σε τρίτες χώρες. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να είναι μέχρι τρία έτη, συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ έως και 50%, και σημαντικό είναι ότι στα επιλέξιμα για προώθηση προϊόντα εντάσσονται το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές.